Image
Sex byggaktörer bygger Södra Ladugårdsängens andra etapp i Örebro.
Sex byggaktörer bygger Södra Ladugårdsängens andra etapp i Örebro. Bild: Järngrinden

De bygger Södra Ladugårdsängens andra etapp

Bygg/Arkitektur Nu är det klart vilka byggaktörer som kommer att bygga etapp två av Södra Ladugårdsängen i Örebro. Sex förslag från sex olika byggaktörer har valts ut för att tillsammans skapa 500 bostäder i den nya stadsdelen.
Publicerad den 3 Juni 2016

Örebro växer snabbt och har en stor efterfrågan på bostäder. Bara två kilometer från centrala Örebro skapas nu ett helt nytt bostadsområde, Södra Ladugårdsängen. Här ska 230 000 kvadratmeter förvandlas till omkring 3 000 nya hem som ger de boende närhet till både citys utbud och natur.

Nu är det klart vilka sex byggaktörer som kommer att bygga etapp två i Södra ladugårdsängen. De påbörjar nu arbetet med en gemensamma förstudie för att tillsammans skapa 500 nya bostäder i Södra Ladugårdsängen.

– Intresset från branschen har än en gång uppfyllt våra förhoppningar med råge, till etapp två har vi fått in hela 30 intresseanmälningar med många spännande förslag. Den här gången har vi valt flera nya aktörer som skapat väldigt bra boendekvalitéter i andra städer och som vi är glada att nu få välkomna till Örebro. Vi har också valt byggherrar som redan är etablerade i staden, och en blandning av större och mindre företag. Tillsammans kommer de här sex byggaktörerna att kunna förverkliga vår vision och ge bästa möjliga fortsatta utbyggnad av området, säger Anna Windal, projektledare på Örebro kommun.

Under juni hålls det första mötet med aktörerna. De har sedan tid fram till mars 2017 att arbeta fram ett gemensamt förstudieförslag tillsammans med kommunen. Byggstart är planerad till hösten 2017.

Följande sex aktörer har valts ut för att ingå i förstudiegruppen för etapp 2 av Södra Ladugårdsängen

Magnolia Bostad AB (Tomt A). Magnolia Bostad är en bostadsutvecklare som förvärvar och utvecklar fastigheter. Ingår i etapp 1a i Södra Ladugårdsängen. Skapar bostadsmiljöer för hyresrätter och bostadsrätter med genomtänkta funktioner och tilltalande arkitektur.

John Ekströms Bygg AB (Tomt B) Lokalt förankrat familjeföretag som just nu expanderar med flera intressanta projekt i Örebro. En av aktörerna i etapp 1b i Södra Ladugårdsängen.

Balder 4 AB (Tomt C) Balder 4 AB är en ny aktör i Örebro som vill bidra till utformningen av ett grönt, levande och naturnära Södra Ladugårdsängen. Social och ekologisk hållbarhet är några utav deras kärnfrågor.

Slättö Förvaltning AB (Tomt D) Slättö investerar i främst hyresfastigheter. Deltagandet i förstudien för etapp 2 i Södra Ladugårdsängen blir ett av de första projekten som de själva driver från start i Örebro.

Heimstaden Projektutveckling AB (Tomt E) Heimstaden är ett av Sveriges största privata bostadsbolag och en ny aktör i Örebro Kommun. Deras vision är att skapa god livsmiljö med plats för möten, lek, rekreation och vardagsnära tjänster.

Järngrinden Projektutveckling AB med Mjöbäcks Entreprenad AB (Tomt F) Bygger både för hyresrätt och bostadsrätt. Har vuxit snabbt och gjort många fina projekt runt om i landet senaste åren. Har ett helhetstänk kring stadsutveckling, hållbarhet och landskapsarkitektur. Ingår i etapp 1a i Södra Ladugårdsängen.

- Henrik Ekberg
henrik@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Så ska Södra Änggården förvandlas från industriområde till bostadsområde

Bygg/Arkitektur Södra Änggården är en ny, stor stadsdel i Göteborg som utvecklas just nu. Sex olika byggaktörer är involverade i projektet, ett projekt som hålls ihop av Development Partner. För vd Marcus Jonsson, som varit involverad sedan 2017, har det varit en resa genom pandemi, lågkonjunktur och byggkris.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige