Image
Karl Persson, Annika Edström och Anders Elvinsson.
Karl Persson, Annika Edström och Anders Elvinsson. Bild: Cushman & Wakefield

C&W: Internationella aktörer passiva under Q2

Transaktioner Enligt Cushman & Wakefield var 97 procent av säljarna och 87 procent av köparna på den svenska fastighetsmarknaden svenska under Q2. En annan sak som utmärkte kvartalet var en större andel affärer utanför de traditionellt starka storstadsregionerna.
Publicerad den 3 Juli 2020

Enligt de senaste transaktionssiffrorna från Cushman & Wakefield har pandemiutbrottet och en avsaknad av internationella köpare under perioden påverkat både vilka regioner och segment som sett flest affärer och störst volymer under Q2 2020. Mest aktiva under perioden har i huvudsak privatägda svenska bolag varit, hela 97 procent av säljarna och 87 procent av köparna var svenska aktörer. Siffrorna visar även på att nettoköpare utgjorts av främst privatägda fastighetsbolag och att börsnoterade bolag och offentlig sektor istället varit nettosäljare.

Annika Edström, Head of What´s Next/Research på Cushman & Wakefield:
– I vår senaste Property Investor Confidence index, som genomfördes i slutet av april, uppgav 63 % av investerarna att de aktivt tittade på affärer och var redo att agera på desamma. Sedan dess har fler objekt nått marknaden och finansieringsläget förbättrats, vilket givit en ordentlig ketchupeffekt. Osäkerheten kopplad till Covid-19 ställer högre krav på och särskiljer idag attraktiva objekt och kapitalstarka köpare mer än tidigare.

Det mest populära segmentet totalt sett under Q2 2020 var överlägset bostäder (47 %), följt av kontor (31 %) och industri/logistik (8,5 %). Transaktioner i de tre storstadsregionerna står gemensamt endast för 36 % av marknaden och därmed har de flesta affärer (64 %) skett i regionstäder eller mindre städer. Traditionellt sker nära hälften av transaktionsvolymen i de tre storstadsregionerna (44 % under 2019 och 52 % under 2018). Trenden under Q2 visar tydligt att den geografiska allokeringen förändrats i och med pandemins framfart.

Anders Elvinsson, Head of Valuation & Strategic Advisory på Cushman & Wakefield:
– Traditionellt sett har internationella aktörer främst varit aktiva i storstadsregionerna och inom kontors-, handels-, och logistiksegmenten. En betydande osäkerhet kring framtida driftnetton inom segmenten kontor och handel har pausat en rad affärer och gjort säljare ovilliga att gå ut med objekt på marknaden vilket tydligt gjort avstamp i transaktionsstatistiken där vi kan se att de utländska aktörernas hemmamarknader, storstäderna, kraftigt minskat sin andel.

Störst volym avser affärer med underliggande fastighetsvärde i spannet 200-499 Mkr (32 %) följt av affärer i spannet 1,000-1,999 Mkr (19 %). Intressant är att sett till nettoköpare sticker Norge (3,1 Mdr) och Storbritannien (960 Mkr) ut, nettosäljare under kvartalet var främst aktörer i Sverige (-3,597 Mdr) och Tyskland (-703 Mkr).

– Flera affärer som kommunicerats under det andra kvartalet har blivit av i och med att det idag i större utsträckning råder en “köparens marknad". Säljare har nu ansett att tidigare förkastade bud nu framstår som attraktiva och köpare har därmed haft möjlighet att komma över objekt som skapar en större förvaltningsenhet eller av andra anledningar varit av stort intresse. Det finns också exempel på affärer där säljaren bistått med reverser eller andra typer av lösningar, något som var relativt sällsynt under året före Covid-19-pandemin. Lösningar som initialt underlättat köparens finansiering och bidragit till att affären kunnat bli av på prisnivåer i linje med före Covid-19, säger Anders Elvinsson.

Regioner som sticker ut med höga volymer under årets andra kvartal är Värmland (2,4 Mdr), Uppsala (2,3 Mdr) och Östergötland (1,9 Mdr), tillsammans utgör de drygt 6,5 Mdr i underliggande transaktionsvolym.

Karl Persson, Head of Cushman & Wakefield i Sverige:
– Vi ser att transaktionsmarknaden går från klarhet till klarhet nu före sommaren och att det finns ett fortsatt starkt intresse för främst bostadsfastigheter, samhällsfastigheter och logistik, men även för andra segment om prisförväntningarna är rätt. Med de 20-tal affärer vi genomfört fram tills dags dato i år inom samtliga segment så är vår bedömning att transaktionsmarknaden kommer vara fortsatt stark, både avseende inhemskt kapital men framförallt utländskt då dessa har ett fortsatt stort flöde in i sina fonder.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Cushman & Wakefield på Branschguiden

Cushman & Wakefield är ett ledande globalt fastighetsrådgivningsföretag som genom att omsätta idéer i handling, levererar betydande värde till fastighetsägare, investerare och hyresgäster. Cushman & Wakefield är bland de största fastighetstjänsteföretagen med 51 000 anställda på cirka 400 kontor i 70 länder. Under 2018 hade företaget en omsättning på 8,2 miljarder USD och ett tjänsteutbud som omfattar property-, facilities- och project management, uthyrning, capital markets, värdering och andra tjänster. För mer information, besök www.cushmanwakefield.om eller följ @Cus...

Läs mer om Cushman & Wakefield på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Här är de hetaste rekryteringarna under Q3

Karriär En rad tunga poster i fastighetsbranschen har tillsatts under årets tredje kvartal. Fastighetssverige har tittat närmare på branschens hetaste Q3-rekryteringar.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige