Image
Stockholm.
Stockholm. Bild: Istock

Cushman & Wakefield: Hållbarhet värdefrämjare för kontor

Bolag Cushman & Wakefield ser hållbarhet som en värdefrämjare för kontor i sin rapport Office Snapshot Sweden Q3.
Publicerad den 8 Oktober 2020
Bob Gustafsson. Bild: Cushman & Wakefield
Bob Gustafsson. Annika Edström. Bild: Cushman & Wakefield
Annika Edström. Anders Elvinsson. Bild: Cushman & Wakefield
Anders Elvinsson.

Cushman & Wakefield lanserar kontorsrapporten Office Snapshot Sweden Q3 med temat hållbarhet som värdefrämjande faktor. Nya förutsättningar för kontorsarbete skapas i och med pandemins framfart, där både cykliskt ekonomiska och strukturella beteendemässiga förändringar påverkar efterfrågan på kontorslokaler världen över och så till viss del även i Sverige. I detta läge ligger det i investerares intresse att säkerställa en produkt som efterfrågas av både hyresgäster och även finansiärer på marknaden.
– Den stora osäkerheten som råder kring framtidens arbetssätt och behovet av kontorsytor från hyresgästernas sida har i viss mån paralyserat marknaden och resulterat i endast ett fåtal nytecknade hyreskontrakt under det tredje kvartalet. Även investerarna följer denna utveckling noga och har därför i nuläget i flera fall svårt att bedöma och motivera framtida driftnetton. Osäkerhet bör överlag leda till en riskpremie men i det lågränteklimat vi nu befinner oss i så ter sig fastigheter som ett allt mer attraktivt tillgångsslag - varför prime yield i samtliga städer bedöms oförändrade, säger Anders Elvinsson, Head of Valuation & Strategic Advisory på Cushman & Wakefield.

Under det tredje kvartalet ser Cushman & Wakefield att prime yielder har legat stabilt, topphyrorna bedöms däremot ha sjunkit något i Stockholm (från 8 000 till 7 900 kronor/kvadratmeter). I Göteborg och Malmö bedöms hyrorna fortsatt ligga stabilt under perioden. Trots att andelen kontorsytor på marknaden har ökat, med ett högre tillskott av ytor tillgängliga för andrahandsuthyrningar, ligger vakansgraden stabilt för Stockholm CBD på 3,5 procent och Göteborg på 4 procent. I Malmö har till och med vakansen sjunkit något från föregående kvartal till 6 procent (tidigare 6,5 procent).

Cushman & Wakefield arbetar brett med både investerare och hyresgäster, vilket möjliggör att fånga upp tendenser utifrån alla intressenters perspektiv. Hållbarhetsfrågan har länge varit en faktor att ta hänsyn till på den svenska fastighetsmarknaden. Nu börjar också fler positiva effekter av att värna om miljöfrågor noteras genom ett ökat intresse för frågorna, både ur hyresgästens och finansmarknadens perspektiv. Investerare med en tydlig och dokumenterad miljöstrategi har möjlighet att attrahera de bästa globala hyresgästerna, som i många fall väljer bort lokaler utan dokumenterade hållbarhetsklassificeringar. Dessutom erbjuder banker gynnsamma villkor för traditionella banklån och även obligationsmarknaden premierar underliggande tillgångar med miljöklassificering. Gröna obligationer, med miljöklassificerade underliggande fastigheter eller projekt för positiv miljö- eller klimatpåverkan, är för närvarande av stort intresse för fondförvaltare världen över.
– Vi ser i dagsläget att större globala hyresgäster i många fall lägger större fokus på byggnader och lokalalternativ som kan påvisa någon form av hållbarhetsklassning. Vilken typ av miljöklassning byggnaden har spelar i dagsläget inte så stor roll, bara att det finns en. För svenska kontorshyresgäster har däremot frågan ännu inte fått lika stor uppmärksamhet, säger Bob Gustafsson, Head of Tenant Representation på Cushman & Wakefield.

Andra fördelar omfattar även att locka den idealistiska millenniegenerationen som framtida anställda men viktigast av allt – potentiellt högre fastighetsvärden. Resultaten av nyligen genomförda studier som gjorts i samarbete med Cushman & Wakefields team i Sverige indikerar ett premiumvärde för fastigheter med miljöcertifieringar.

Investerare vilka fokuserar på hållbarhetsfrågor kan därmed attrahera fler hyresgäster och förvänta sig en mer fördelaktig finansiering, frågan reducerar därmed risken. Fokus på hållbarhet ses även redan av investerare som ett sätt att framtidssäkra portföljen.
– Kontorsmarknaden påverkas i nuläget olika i olika delar av världen och än så länge ser Sverige ut att klara sig väl, mycket på grund av en låg vakansgrad generellt vid ingången av krisen samt att det är ovanligt att nya kontorsprojekt byggs på ren spekulation. Därav har vi här lyxen att bredda blicken och förbereda oss för nya utmaningar, bland annat ökad reglering från EU avseende klimatfrågan, vilken indirekt kan komma att påverka både finansmarknaden och investeringsbeslut framgent, säger Annika Edström, Head of What’s Next på Cushman & Wakefield.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Cushman & Wakefield på Branschguiden

Cushman & Wakefield är ett ledande globalt fastighetsrådgivningsföretag som genom att omsätta idéer i handling, levererar betydande värde till fastighetsägare, investerare och hyresgäster. Cushman & Wakefield är bland de största fastighetstjänsteföretagen med 51 000 anställda på cirka 400 kontor i 70 länder. Under 2018 hade företaget en omsättning på 8,2 miljarder USD och ett tjänsteutbud som omfattar property-, facilities- och project management, uthyrning, capital markets, värdering och andra tjänster. För mer information, besök www.cushmanwakefield.om eller följ @Cus...

Läs mer om Cushman & Wakefield på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Här är de hetaste rekryteringarna under Q3

Karriär En rad tunga poster i fastighetsbranschen har tillsatts under årets tredje kvartal. Fastighetssverige har tittat närmare på branschens hetaste Q3-rekryteringar.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige