Image
Arwidsro köper Ölands största handelsplats.
Arwidsro köper Ölands största handelsplats. Bild: Arwidsro

Arwidsro köper Ölands största handelsplats

Transaktioner Arwidsro köper Ölands Köpstad, omfattande nästan 14 000 kvadratmeter, av ett privat investerarkonsortium.
Publicerad den 19 Juni 2021

Ölands Köpstad är Ölands största handelsplats med en uthyrningsbar yta om 13 722 kvadratmeter i Färjestaden i Mörbylånga kommun. Handelsplatsen är belägen några hundra meter från havet med goda förbindelser till fastlandet och andra delar av ön.

Mörbylånga kommun har en stark befolkningstillväxt och på fastigheten pågår ett detaljplanearbete som kan addera 20 000 kvadratmeter BTA för bostäder med havsutsikt. I närområdet planeras totalt sett cirka 850 nya bostäder.

Ölands Köpstad är idag en mycket stark handelsplats med starkt ökande omsättning och en ekonomisk beläggningsgrad om 97 procent med en attraktiv hyresgästmix som är ankrad av Ica, Mörbylånga kommun och Systembolaget. När den tilltänkta detaljplanen vinner laga kraft kommer handelsplatsen stärkas ytterligare. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 208 miljoner kronor och hyresvärdet jämte tillägg uppgår till cirka 23 miljoner kronor. En förstudie har inletts för certifiering enligt Miljöbyggnad Idrift.

– Vi ser fram emot att fortsätta utveckla Ölands Köpstad inom både handel och förhoppningsvis även bostäder. Köpstaden har ett av Ölands bästa lägen genom sin tillgänglighet och närhet till havet. Ölands Köpstad har haft en mycket stark omsättningstillväxt under de senaste sju åren och vi hoppas kunna tillföra ytterligare verksamheter för att göra det till en än mer attraktiv handelsplats. Färjestaden är en kustnära kvartersstad under massiv omvandling och det detaljplanearbete som pågår för Framtidens Färjestaden kommer öka attraktiviteten än mer genom att förvandla västra Färjestaden till en myllrande kvartersstad med ett samlat centrum. Vi hoppas på att få arbeta nära kommunen och medborgarna för att förverkliga visionen kring Färjestaden, säger Peter Zonabend, vd, Arwidsro.

Arwidsro biträddes av Kilpatrick Townsend och säljaren, ett privat investerarkonsortium, biträddes av Avant Advokater och Catella Corporate Finance.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Catella på Branschguiden

Catella är en ledande corporate finance-rådgivare inom den europeiska fastighetssektorn. Vi erbjuder fastighetsbolag, finansiella institutioner, fastighetsfonder och andra fastighetsägare strategisk rådgivning, kapitalmarknadsrelaterade tjänster och kvalificerad rådgivning vid transaktioner.

Catella är en ledande corporate financerådgivare inom fastighetssektorn, med stora och komplexa transaktioner som specialitet. Våra avancerade rådgivningstjänster kombinerar lång erfarenhet av investment banking med kunskap om lokala fastighetsmarknader och tillgång till internationellt kap...

Läs mer om Catella på Branschguiden

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY