Image
Fastighetssverige samlade tidigare i år några av de tidigare vinnarna i Spegelsalen på Grand Hotel. Från vänster: Sima Ghaemi, juryordföranden Kristina Alvendal, Jenny Jonsson, Pegah Abedini och Cecilia Vestin.
Fastighetssverige samlade tidigare i år några av de tidigare vinnarna i Spegelsalen på Grand Hotel. Från vänster: Sima Ghaemi, juryordföranden Kristina Alvendal, Jenny Jonsson, Pegah Abedini och Cecilia Vestin. Bild: Nicklas Tollesson

Årets Unga Fastighetskvinna – det här gör de tidigare vinnarna i dag

Fastighetskvinnan Fastighetssveriges utmärkelse Årets Unga Fastighetskvinna 2020 är just nu i nomineringsfasen. Fram till den 23 juni kan du nominera dina favoriter. Fastighetssverige samlade tidigare i år flertalet av de tidigare vinnarna – här ser du vad de gör i dag och vad priset har betytt för dem.
Publicerad den 11 Juni 2020
Julie Lam. Bild: Annika af Klercker
Julie Lam. Sonja Ståhl. Bild: Willhem
Sonja Ståhl.

Årets Unga Fastighetskvinna är en utmärkelse som instiftades 2014 av Fastighetssverige och Lokalnytt i samband med den första upplagan av seminariet Fastighetskvinnan.
Utmärkelsen går till en kvinna, max 35 år (född 1985 eller senare) som verkar i eller kring fastighetsbranschen. Vinnaren av Årets Unga Fastighetskvinna antar gärna utmaningar, är en god förebild och har förutsättningar att bli en framtida ledare inom branschen.

Juryn består av stadsbyggnadsexperten Kristina Alvendal (ordf), Kungsledens vd Biljana Pehrsson och Akademiska Hus vd Kerstin Lindberg Göransson. Juryn utser tre finalister som bjuds in till seminariet Fastighetskvinnan på Grand Hotel den 14 oktober, där vinnaren koras.

Läs mer och nominera din favorit – eller dig själv – här senast 23 juni.

De tidigare vinnarna berättar här själva om priset och om vad de gör i dag:

# Julie Lam, Årets Unga Fastighetskvinna 2014
2014: Projektutvecklare på Peab
2020: Facilites Director, Handelshögskolan i Stockholm
"Utmärkelsen har betytt otroligt mycket för mig. Jag har fått mycket uppmärksamhet och fått driva frågor, bland annat som paneldeltagare på till exempel Almedalsveckan och fått skriva gästkrönikor. Jag har fått mer självförtroende för att våga driva frågor som kan vara kontroversiella och som jag tror kommer bidra till att utveckla branschen och samhället. Det känns också som utmärkelsen har delvis förändrat bilden som vissa har av mig i mer mansdominerade situationer.
Sedan jag vann 2014 har jag breddat mig; jag har jobbat med affärsutveckling och som etableringschef på Frösunda Omsorg, både ansvarat för deras fastigheter som fastighetschef och ansvarat för etablering (businessrelaterad, inte fastighetsrelaterad) av nya äldreboenden och boenden inom funktionsnedsättning.
Jag arbetar i dag som facilities director på Handelshögskolan i Stockholm för att hjälpa skolan att konkurrera framgångsrikt i en tilltagande global konkurrens, genom stora satsningar på facilities."

# Cecilia Vestin, Årets Unga Fastighetskvinna 2015
2015: affärsansvarig, Newsecs Alecta-uppdrag i Stockholm
2020: Affärschef på Specialfastigheter
"Att inspirera och utveckla andra människor genom att dela med mig av mina erfarenheter har alltid varit en stor drivkraft för mig, långt innan jag vann priset så väl som idag. Jag har sedan jag vann priset fortsatt med detta dels genom mentorskap men också genom att jag undervisat på Newton för blivande fastighetsförvaltare.
Jag är i dag affärschef på Specialfastigheter. Säkerhetsfastigheter är en spännande och växande nisch som har en viktig roll att fylla i ett samhälle som möter allt större utmaningar.
Sedan jag lämnade min tjänst som vd på Arcona Projektutveckling drev jag mitt egna bolag och hjälpte bolag i fastighetsbranschen med organisationsutveckling och tjänster kopplat till detta. Jag har också två styrelseuppdrag, ett i det börsnoterade fastighetsbolaget Fastpartner samt Installationsbolaget Exengo.
Priset har betytt mycket för mig personligen, det är dels ett kvitto och erkännande för det arbete jag gjort och gör i branschen. Men det har också hjälpt till att snabbare öppna dörrar och utveckla mitt kontaktnät. Både till fler adepter, som jag nu får en chans att stötta i sin utveckling men också genom de uppdrag jag involveras i som ger mig en möjligheten att vara delaktig i att utveckla fastighetsbranschen."

# Sima Ghaemi Håkansson, Årets Unga Fastighetskvinna 2016
2016 och 2020: Affärsutvecklare på Skanska Fastigheter Stockholm
"Under åren som gått sedan utmärkelsen har jag fått möjlighet att träffa otroligt inspirerande människor och blivit inbjuden till seminarier och spännande samtal kring jämställdhet i branschen. Jag har fortsatt min resa på Skanska där jag under åren fått fina möjligheter till utveckling och där jag alltid känt mig utmanad och inspirerad. Just nu har jag fullt upp med våra pågående kontorsprojekt samtidigt som jag går en global ledarskapsutbildning på Skanska. Den kommer att avslutas med att jag åker iväg och jobbar i ett av de elva länder där vi har verksamhet idag. Vilket land det blir är ännu inte bestämt så det ska bli spännande att se.
Jag är väldigt stolt över den fina utmärkelsen och glad över allt som den har fört med sig. Jag är mest tacksam över alla människor som jag har fått möjlighet att träffa och det nätverk som jag har byggt upp under åren som gått."

# Pegah Abedini, Årets Unga Fastighetskvinna 2017
2017: Transaktionsrådgivare på Nordier
2020: Delägare och director inom Capital Markets, JLL
"Utmärkelsen är en väldigt fin bekräftelse och gav en riktig boost på både min personliga och yrkesmässiga utveckling. Erkännandet har även fungerat som en kvalitetsstämpel på mitt projektledarskap vilket öppnat en hel del dörrar, bland annat till mitt nuvarande jobb; jag anslöt till JLL:s transaktionsavdelning i augusti 2018, där jag numera även är delägare. Sedan dess har jag fortsatt jobba och utvecklats vidare i min projektledarroll med förmedlingar inom i princip alla segment, varav den senaste är Bromma Sjukhus."

# Sonja Ståhl, Årets Unga Fastighetskvinna 2018
2018 och 2020: Fastighetschef på Willhem i Helsingborg
"Sedan jag vann 2018 har jag fortsatt arbetat på Willhem och utvecklat organisationen i Helsingborg. Vi har förvärvat nya fastigheter vilket har varit väldigt roligt. Vi har också byggt upp ett riktigt BID tillsammans med resterande fastighetsägare på Söder vilket har varit framgångsrikt och lärorikt. Jag har också hunnit få en son vid namn Vincent, en busig liten krabat.
Utmärkelsen har betytt väldigt mycket, det var en bekräftelse på att jag arbetar på rätt sätt och att det faktiskt går att både fokusera på lönsamhet men också samhällsnytta. Det har varit av stor betydelse för mig!"

# Jenny Jonsson, Årets Unga Fastighetskvinna 2019
2019 och 2020: Delägare och ägarrepresentant i Byggvesta genom moderbolaget Bansvik Holding
"Det har hänt mycket sedan i höstas och jag är oerhört glad och stolt för utmärkelsen. Den har inneburit att det öppnats möjligheter för mig att lära känna branschen och att träffa personer som, liksom jag, är intresserade av och brinner för fastigheter, frågor om våra framtida städer och att bygga ett bättre samhälle.
När jag kom till Sverige för två och ett halvt år sedan kände jag nästan ingen och speciellt ingen från branschen. Priset har nu öppnat dörrar för mig. Jag har varit så imponerad av alla starka kvinnor som är förebilder och som hjälper varandra och även nykomlingar i branschen, sådana som jag. Priset synliggjorde mig och jag har fått möjlighet att ansluta till nya nätverksgrupper, fått fler mentorer och lärt känna bra samarbetspartners. Jag har alltid känt mycket starkt för olika samarbeten och att hitta andra som vill åt samma håll. Tillsammans kan man uppnå mycket mer än om man arbetar ensam.
I priset Årets Unga Fastighetskvinna ingick också en möjlighet att gå på en av M-gruppens ledarskapskurser. Ledarskap är absolut en av de mest viktiga delarna i att driva ett framgångsrikt företag. Jag hade dock precis avslutat ett fantastiskt program om framtida ledarskap, så jag valde istället att gå på en av M-gruppens executive MBA-kurser, inriktad på finans. Kursen löper under ett år och jag har precis startat men har redan haft tid att gå djupt in i våra egna bolag och fått verktyg att bli en bättre läsare, uttolkare och "beställare" av finansiella siffror. Jag känner mig jätteglad och tacksam för möjligheten att kunna fortsätta utbilda mig på finanssidan som ju självklart är lika viktigt och centralt som ledarskap, för att kunna långsiktigt driva ett hållbart bolag."

Kristina Alvendal är juryordförande och har varit med i juryn sedan starten 2014. Hennes syn på utmärkelsen och juryarbetet:
"Om du vill ha något gjort; fråga någon som har mycket att göra!" Detta är något som alla Årets Unga Fastighetskvinnor har haft gemensamt under de gångna åren. De får mycket gjort eftersom de har mycket att göra. Likt Duracell-kaniner kör de på med arbete, familj, fritid, träning och gärna lite ideellt arbete. Detta görs ofta utan att det framhävs eller ens påpekas. Det är helt enkelt en livsstil.
Kanske är det dessa kvinnor som tillsammans med andra går i bräschen för den samhällsförändring vi lever med, där gränserna mellan jobb och fritid alltmer suddas ut. Datorer åker fram både hemma och på caféet eller upp ur fickan på bussen. Ibland även mellan blöjbyten. Det är ingenting de tänker på utan det bara är så.
Det är inte bara synen på arbete som förändrats under de senaste åren. Fastighetsbranschen har också förändrats till att nu vara en mer heterogen bransch än tidigare. Fler kvinnor, fler med olika bakgrund och fler med olika utbildningar. Detta har fått effekt på hur vi arbetar.
Under mitt första år som jurymedlem och i de stadsutvecklingsprojekt jag jobbade med fick jag ofta frågan vem som skulle betala för "lull-lullet". Den frågan ställs alltmer sällan eftersom det är både uppenbart och bevisat att fastigheter blir mer värda om omgivningen uppfattas som attraktiv. Det lönar sig att utveckla även mellanrummen mellan husen. Nu vill de flesta vara samhällsutvecklare och goda grannar.
I allt detta arbete behöver vi goda förebilder. Utmärkelser såsom Årets Unga Fastighetskvinna fyller just en sådan funktion. Vi andra blir peppade och glada när vi kan ta rygg på andra och de som får utmärkelsen förtjänar verkligen uppmärksamheten."

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Fastighetskvinnan 2022

Var: Grand Hotel, Stockholm

När: 8 september, 09.00 - 16.00

Pris:   5995 kronor exkl. moms (fysiskt deltagande)

5495 kronor exkl. moms (digitalt deltagande)

Du anmäler dig till seminariet här.

Ambitionen är Fastighetskvinnan ska vara det mest inspirerande fastighetsseminariet i Sverige, där framgångsrika förebilder lyfts fram i rätt sammanhang, vilket i förlängningen leder till en bredare och mer jämställd fastighetsbransch – ett affärsseminarium som gör skillnad!

Förutom klassiska business-punkter behandlar seminariet också mångfaldsfrågor i det svenska näringslivet, med fokus på fastighetsbranschen. Unikt för seminariet är att de allra flesta av talarna är kvinnor – manliga talare medverkar endast i punkterna som handlar om jämställdhet och mångfald.

Men Fastighetskvinnan är inte ett event som bara riktar sig till kvinnor. Det riktar sig till alla som vill nätverka, bli inspirerade och uppdaterade om trenderna på fastighetsmarknaden.

Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet? Kontakta:

Eddie Ekberg
0736 - 57 43 16
eddie.ekberg@fastighetssverige.se

Se film från ett tidigare event här:


Arrangörer:
Partners:


Mer från Fastighetssverige