Image

APP Properties fortsätter att investera i Växjö

Bygg/Arkitektur APP lanserar nytt projekt tillsammans med Växjö Kommun. Förslaget innebär en ny byggnad där lägenheter kombineras med ett parkeringsgarage. Parkeringsgaraget ska innehålla 800 parkeringsplatser och ligga under de 170 bostäderna. Förslaget är nu klart för beslut i kommunstyrelsen och har presenterats av Växjö kommun, Vöfab och APP.
Publicerad den 20 Oktober 2017
Fabriken. Bild: APP Properties
Fabriken.

– I vår starkt expansiva stad ser vi ett stort behov både av parkeringsplatser och av bostäder. Vi försöker skapa en varierad och attraktiv stadsmiljö där bostäder, arbetsplatser, handel, parkering och torg skapas för en innehållsrik och varierande stad. Förslaget kombinerar dessa behov och framför allt bostads- och parkeringsbehoven på ett innovativt sätt. Växjö kommun ska nu ta förslaget vidare för bedömning och beslut, säger Henrik Swahn, vd för APP Properties.

– Samtidigt som Växjö kommun arbetar aktivt med att förtäta staden och utveckla centrumområdet är det viktigt att det finns parkeringsmöjligheter både inom och utanför stadskärnan. Parkeringsgaraget kommer kunna samnyttjas för boende, de som arbetar i centrum och besökare till vår stad. Det kommer också kunna erbjuda gott om laddstationer för elbilar, säger Cheryl Jones Fur (MP), andre vice ordförande i tekniska nämnden i Växjö.

Förslaget är uppe för beslut på kommunstyrelsen 7 november då avsiktsförklaringen mellan Växjö kommun, APP och kommunens fastighetsbolag Vöfab ska godkännas. Avsiktsförklaringen innebär att en ny detaljplan för området ska tas fram, där även bostäder finns med. Den innebär också att APP och kommunens fastighetsbolag Vöfab, ska ta fram ett avtal för hur arbetet skall bedrivas med detaljplan och genomförande. Avsikten är att APP blir ägare av lägenheterna och Vöfab av parkeringshuset. Tidsplanen är att ett nytt parkeringshus skall stå klart vid årsskiftet 2020-2021.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Pilotprojektets slutsats: Si och så med byggaktörsdrivna detaljplaner

Bygg/Arkitektur Stadsbyggnadsnämnden har i budget för 2020 och 2023 fått i uppdrag av kommunfullmäktige att pröva och utvärdera så kallade byggaktörsdrivna planprocesser. Slutsatserna har nu presenterats i ett utlåtande av stadsbyggnadskontoret, och man kan konstatera att det är högt och lågt i fynden från de tre pilotprojekten som staden använt sig av. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige