Image
Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten.
Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten. Bild: Amasten

Amasten stärker resultatet

Bolag Amastens förvaltningsresultat uppgick till 11 miljoner kronor (5) under Q1.
Publicerad den 9 Maj 2019

Q1-siffrorna:
• Hyresintäkterna uppgick till 74 mkr (68)
• Driftsöverskottet uppgick till 32 mkr (29)
• Förvaltningsresultatet uppgick till 11 mkr (5)
• Periodens resultat uppgick till 39 mkr (31), vilket motsvarar 0,20 kr (0,17) per stamaktie
• Substansvärdet (EPRA NAV) per stamaktie uppgick till 6,29 kr (6,09)
• Direktavkastningen uppgick till 3,7 procent (4,0)
• Överskottsgraden var 43 procent (42)

Vd Jan-Erik Höjvall:

– Arbetet med att förbättra Amastens finansiella grund har under det första kvartalet gett resultat. De goda relationerna till våra banker har medfört utökade bankkrediter. Under kvartalet annonserades att Nordika kliver in som ny stark storägare, den riktade emissionen tillförde Amasten 175 miljoner kronor.

– Kvartalets förvaltningsresultat uppgick till 11 miljoner kronor att jämföra med 5 miljoner kronor föregående år. Utfallet bekräftar att det nya arbets-sättet i förvaltningen ger resultat. Under kvartalet har 85 lägenheter uppgraderats och resulterat i en hyreshöjning om 2,4 miljoner kronor.

– Efter kvartalets slut tecknades avtal om att bygga 105 Riki-lägenheter i Sollentuna respektive 165 i Nykvarn. Båda projekten produktionsstartas i höst. Sedan tidigare ägde Amasten 34 procent av projektet i Sollentuna men avtalade under kvartalet att förvärva resterande 66 procent. Projektet i Nykvarn förvärvades från Slättö. Det innebär att 350 Riki-lägenheter är under produktion eller har inlämnade bygglovsansökningar. Bolaget är också redo att bygga hyreslägenheter med stöd av statliga investeringsbidrag.

– Vid kvartalets slut frånträdes kommersiella fastigheter om 175 miljoner kronor till Fastator och Offentliga Hus. Ytterligare fastigheter om 61 miljoner kronor frånträds under det andra kvartalet. Efter kvartalets slut avtalades om ett fastighetsbyte i Sundsvall. Vi bytte fastigheter i Essvik och Matfors mot fastigheter i centrala Sundsvall. Nettoinvesteringen uppgick till 1 miljoner kronor. Efter affären får vi ett mera samlat bestånd i centralorten.

– Efter kvartalets slut annonserades en avsiktsförklaring om att genomföra ett apportförvärv om 3 miljarder kronor. Det är ICA-handlarnas Förbund som avser att apportera in sitt fastighetsbolag Urbano med bostadshyreshus i tillväxtkommuner till Amasten. Efter affären fördubblas Amastens fastighetsbestånd till 7 miljarder. Affären har många positiva inslag. Vi får en finansiellt stark ägare med bra förankring i det svenska samhället både på nationell och lokal nivå. Affären innebär ett ökat börsvärde motsvarande Mid cap-segmentet på Nasdaq Stockholms huvudlista.

– Genom affären minskar vår belåningsgrad till 60 procent och ger således utrymme för investeringar om 1 miljard. Amasten ska fortsätta att växa genom ytterligare förvärv av förvaltningsfastigheter, nyproduktion genom Riki och uppgraderingar av lägenheter.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

P-G Persson: "Det kommer bli ett förvärv där i år"

Bolag P-G Persson är nu inne på sitt fjortonde år som börs-vd för Platzer Fastigheter och är utan tvekan en av de tongivande branschprofilerna som är med och bygger staden Göteborg. Här berättar han mer om varför bolaget aldrig breddat sig utanför Göteborgsområdet, hur kontorssituationen i staden kommer påverkas med alla nyetableringar som är på gång och ett förvärv som han garanterar kommer bli av under 2022.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY