Image
Lena Andersson har fått sparken från sin roll som vd för Älvstranden Utveckling.
Lena Andersson har fått sparken från sin roll som vd för Älvstranden Utveckling. Bild: Älvstranden Utveckling

Älvstrandens vd Lena Andersson får sparken

Bolag Det kommunala bolaget Älvstranden Utvecklings vd Lena Andersson får sparken, det beslutades på ett extrainsatt styrelsemöte i fredags. Det har förekommit misstankar om korruption och mutanklagelser i bolaget efter en granskning i Expressen. I ett pressmeddelande kommenterar bolaget sitt beslut.
Publicerad den 5 Juni 2023

I pressmeddelandet skriver man att Älvstranden Utveckling står inför ett omfattande omställningsarbete för att förändra bolaget så att verksamhet, arbetsformer, intern kultur, uppdrag med mera står i samklang med den inriktning för bolaget som kommunfullmäktige beslutat om i de nya ägardirektiven.
– Lena Andersson och bolaget har varit en tydlig kraft i omdaningen av Älvstaden och det är ett arbete som betytt mycket för stadens utveckling och för det arbetet vill jag framföra ett tack till Lena, säger Boris Ståhl, ordförande i Älvstranden Utveckling AB.

Älvstranden Utveckling står inför ett nytt uppdrag som innebär att bolaget får en ny och tydligare roll inom ramen för stadens samlade arbete vilket bland annat kräver väl fungerande samverkan med de nya nämnderna inom stadsutvecklingsområdet.

Mot bakgrund av det nya uppdraget bedömer styrelsen att det nu är tid för en förändring i ledarskapet med en ny vd. Styrelsens beslut innebär inga andra förändringar i ledarskapet på bolaget. Bolaget behöver fokus och framdrift för att tydligt ställa om och anpassa bolaget till de nya krav som ställs. Styrelsen har utsett Per Henrik Hartman till tillförordnad vd under den tid som rekryteringen pågår.
– Nu är det angeläget att vi har full kraft i vårt omställningsarbete och då behöver bolaget en ny verkställande direktör. Ledarskapet är en viktig förutsättning för detta, säger Boris Ståhl.

Lena Andersson har arbetat som vd för Älvstranden Utveckling sedan 2013.
– Jag är mycket stolt över mitt och bolagets bidrag till utvecklingen av Älvstaden. Inför kommande omställningsarbete känns det bra att lämna över ett välskött bolag med mycket hög kompetens till nästa vd, säger Lena Andersson.

Hon lämnade sitt uppdrag med omedelbar verkan och enligt gällande avtal har hon då 6 månaders uppsägningstid och 18 månaders avgångsvederlag som samordnas och avräknas mot annan eventuell inkomst.

Beskedet om att Lena Andersson sparkas kommer sedan det att Expressen under våren granskat det kommunala bolaget. Lena Andersson ska enligt tidningen bland annat ha valt att inte polisanmäla misstänkta mutor som uppdagats i en rapport sommaren 2020. I en visselblåsarutredning anklagas hon för att allvarligt ha skadat stadens anseende och fört sin egen styrelse bakom ljuset.

Vd:n motsätter sig beskrivningen om att ha fört styrelsen bakom ljuset och hävdar att termen mutor använts felaktigt, det rapporterar bland annat SVT, som skriver vidare att det utöver mutmisstankarna även riktas kritik mot överträdelser av regelverk vid upphandlingar samt om en tystnadskultur. Riksenheten mot korruption har startat en utredning som väntas pågå över sommaren.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Colliers-toppen: Då vänder fastighetsmarknaden

Bolag Transaktionsmarknaden i Norden är den svagaste på ett decennium och någon särskilt stor ljusning väntar sig inte Colliers under det avslutande kvartalet, även om de väntar sig att det blir det starkaste på året och att ungefär tio miljarder euro ska omsättas fram till årsskiftet. För Fastighetsmarknaden som helhet dröjer det innan återhämtningen är här, först ska börsen och sedan obligationsmarknaden rätta till sig, det berättade Colliers nordiska vd Bård Bjølgerud under bolagets senaste Nordic Outlook-presentation.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige