Image
Ingelsta Retail Park.
Ingelsta Retail Park. Bild: Cushman & Wakefield

Aberdeen säljer Ingelsta Retail Park för 680 miljoner kronor

Transaktioner Deka Immobilien gör sitt andra detaljhandelsförvärv i Sverige på kort tid.
Publicerad den 4 April 2019

Cushman & Wakefield har agerat säljrådgivare då Aberdeen Standard Investments säljer externhandelsplatsen Ingelsta Retail Park i Norrköping.

Shoppingdestinationen består av externhandelsfastigheterna Adaptern 2 och Reläet 18 och är en integrerad del av Norrköpings detaljhandelskluster Ingelsta, en av Sveriges tio största handelsplatser.

Daniel Turner, projektledare Capital Markets, Cushman & Wakefield:
– Denna transaktion är ett bevis på att aptiten fortfarande är stor för detaljhandelsområden, såsom Ingelsta, med livsmedelsaktörer som starka ankarhyresgäster. Det finns en fortsatt efterfrågan på handelsfastigheter av hög kvalitet och med rätt hyresgästmix för att möta framtiden.

Den totala uthyrningsbara arean för Ingelsta Retail Park omfattar cirka 37 000 kvadratmeter och köpeskillingen uppgår till cirka 680 miljoner kronor. Detta är andra gången på kort tid som köparen, Deka Immobilien, gör ett detaljhandelsförvärv i Sverige. I september 2018 genomförde man en av fjolårets största detaljhandelstransaktioner genom förvärvet av Länna Market i Huddinge för cirka 830 miljoner kronor. Även då var Aberdeen säljare.

– Möjligheten att även ytterligare utveckla detaljhandeln inom området ökar värdet på både kort och lång sikt för denna redan mycket starka externhandelsplats, säger Daniel Turner.

Rico Estate Development (RED) var rådgivare till Aberdeen Standard Investments i framtagning och genomförande av affärsplaner för Ingelsta Retail Park och Länna Market. För både Ingelsta Retail Park och Länna Market har RED genomfört en rad utvecklingsprojekt, vilket stabiliserat tillgångarna genom tillförsel av nya hyresgäster till handelsområdena, omförhandlingar av befintliga hyresavtal samt att alla tidigare vakanser fyllts.
Linklaters var Aberdeen Standard Investments legala rådgivare i båda transaktionerna.

Aberdeen Standard Investments fond European Real Estate Club I förvärvade Länna Market i Q3 2015 med en genomsnittlig återstående löptid i hyreskontrakten på 5 år och en uthyrningsgrad om 88 procent. Under fondens ägande av Länna Market har de största ankarhyresgästernas hyresavtal förlängts och ytterligare fem hyresgäster har introducerats på handelsområdet, varav två nya ankarhyresgäster. Detta sammantaget har lett till att den genomsnittliga återstående löptiden i hyreskontrakten ökat till 8,4 år och att uthyrningsgraden var 100 procent vid tiden för försäljningen.

Ingelsta Retail Park förvärvades av Aberdeen Standard Investments fond European Real Estate Club II i Q2 2016. Handelsplatsen hade då en genomsnittlig återstående löptid i hyreskontrakten på 2,5 år och en uthyrningsgrad om 89 procent. Efter förvärvet introducerades tre nya hyresgäster på handelsplatsen och hyresavtal tecknades senare även med ytterligare tre nya hyresgäster. Vid försäljningen av Ingelsta Retail Park hade över 90 procent av hyreskontrakten nytecknats eller förnyats. Vidare hade den genomsnittliga återstående löptiden i hyreskontrakten för Ingelsta Retail Park ökat till 8,3 år och uthyrningsgraden ökats till 96 procent.

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Ämnen

Cushman & Wakefield på Branschguiden

Cushman & Wakefield är ett ledande globalt fastighetsrådgivningsföretag som genom att omsätta idéer i handling, levererar betydande värde till fastighetsägare, investerare och hyresgäster. Cushman & Wakefield är bland de största fastighetstjänsteföretagen med 51 000 anställda på cirka 400 kontor i 70 länder. Under 2018 hade företaget en omsättning på 8,2 miljarder USD och ett tjänsteutbud som omfattar property-, facilities- och project management, uthyrning, capital markets, värdering och andra tjänster. För mer information, besök www.cushmanwakefield.om eller följ @Cus...

Läs mer om Cushman & Wakefield på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Pilotprojektets slutsats: Si och så med byggaktörsdrivna detaljplaner

Bygg/Arkitektur Stadsbyggnadsnämnden har i budget för 2020 och 2023 fått i uppdrag av kommunfullmäktige att pröva och utvärdera så kallade byggaktörsdrivna planprocesser. Slutsatserna har nu presenterats i ett utlåtande av stadsbyggnadskontoret, och man kan konstatera att det är högt och lågt i fynden från de tre pilotprojekten som staden använt sig av. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige