Image
Emma Smart och Sandra Broström.

Zynka gör nyckelrekryteringar

Bolag Zynka Group rekryterar Emma Smart, som blir ny CMO, och Sandra Broberg, som ny CFO.


Petter Bengtsson, VD för Zynka Group och Daniel Månsson, operativ chef för Digital Buildings på Zynka BIM.

Zynka BIM tecknar avtal med stort statligt fastighetsbolag

Bolag Nu står det klart att Zynka BIM blir statliga Jernhusens leverantör av digitala tvillingar genom tjänsteplattformen Digital Buildings*. Detta innebär att det statliga fastighetsbolaget nu kan tillgängliggöra, visualisera och förvalta digitala tvillingar över hela sitt fastighetsbestånd, som är i miljardklassen.


Zynka BIM satsar på nytt affärsområde

Bolag Zynka BIM utvecklar sin portfölj inom digitaliseringstjänster för den byggda miljön och startar ett nytt affärsområde inom simuleringar och analyser av byggnader – Building Performance Solutions. Anton Clarholm, närmast från Projektengagemang, har rekryterats som ansvarig för det nya affärsområdet.