Image

Stora Tunabyggen säljer 500 lägenheter i Borlänge

Transaktioner AB Stora Tunabyggen avyttrar en bostadsportfölj i områdena Tjärna och Bullermyren i Borlänge. Affären omfattar totalt två fastigheter med en uthyrbar area om cirka 38 000 kvadratmeter motsvarande drygt 500 lägenheter. Köpare är Stålbo Borlänge AB och bakom bolaget står ägarna av Fastighetsmästaren AB och Gammelstabo KB.


Hemsö gör sitt första förvärv i Borlänge

Transaktioner Hemsö förvärvar två nybyggda omsorgsfastigheter i Borlänge till ett värde av 95,5 miljoner kronor. Säljare är Borlänges kommunala bostadsbolag AB Stora Tunabyggen.


Ny verksamhetschef för Fastighetsdrift

Karriär Tåni Larsson blir ny verksamhetschef för Fastighetsdrift inom Landstingsfastigheter Västernorrland.


Stora Tunabyggen och NCC bygger i Borlänge

Bygg Kommunala Stora Tunabyggen låter uppföra 110 lägenheter i kvarteret Lisselhagen i Borlänge. NCC har fått bygguppdraget, som är värt cirka 115 miljoner kronor.


MKB får Sabos bopris

Event MKB Fastighets AB i Malmö får Sabos bopris 2011. Temat för året var Boende för äldre.