Image

”Jobbet medför en extra dimension”

Bolag Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg berättar om hur det är att driva ett fastighetsbolag med specialkompetens inom säkerhet – och deras rekordlåga ränta.


SIS ungdomshem Folåsa byggs ut

Bygg/Arkitektur Specialfastigheter bygger ut Folåsa ungdomshem i Vikingstad i Linköpings kommun för Statens institutionsstyrelse (SIS). När byggnaden är färdig kommer uppemot 65 personer att nyanställas.


Trafikverket överlåter fastigheter för en halv miljard till Specialfastigheter

Transaktioner Trafikverket har skickat en hemställan till regeringen i vilken Trafikverket ber om regeringens tillåtelse att överlåta åtta fastigheter till Specialfastigheter, för att senare hyra om- och tillbyggda lokaler från Specialfastigheter. De åtta fastigheterna har värderats till cirka 517 miljoner kronor.


Offentliga Hus köper av Specialfastigheter

Transaktioner Specialfastigheter säljer totalt sex fastigheter i norra Sverige till fastighetsbolaget Offentliga Hus för en köpeskilling uppgående till 76 miljoner kronor.


Castellums Norrporten-rensning klar

Transaktioner Castellum säljer för ytterligare en halv miljard i Norrland – försäljningspriset överstiger priset i samband med Norrportenförvärvet med hela 27 procent.
- Jag är nöjd över att vi nu genomfört de försäljningar vi aviserade vid köpet av Norrporten, säger Castellums vd Henrik Saxborn.


Statens institutionsstyrelse satsar i Hässleholm

Bygg/Arkitektur Specialfastigheter bygger på uppdrag av Statens institutionsstyrelse nytt ungdomshem i Hässleholm.


Specialfastigheter emitterar obligationslån

Ekonomi/Finansiering Specialfastigheter lånar 175 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt MTN-program. Obligationslånet löper till en fast årlig ränta om 1,30 procent.


Specialfastigheter emitterar obligationslån

Ekonomi/Finansiering Specialfastigheter lånar 300 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt MTN-program.


Lunds nya tingsrätt.

NCC bygger Lunds nya tingsrätt

Bygg/Arkitektur NCC har fått i uppdrag av Specialfastigheter att bygga Lunds nya tingsrätt.


Specialfastigheter lånar till 0,6 procent

Ekonomi/Finansiering Specialfastigheter Sverige AB lånar 500 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note-program.


Nya ledamöter i Specialfastigheters styrelse

Bolag I samband med Specialfastigheters bolagsstämma valdes två nya ledamöter in i styrelsen.


Specialfastigheter köper av Starwood

Transaktioner Specialfastigheter köper FOI-byggnaden, omfattande nästan 25 000 kvadratmeter, i Kista av Starwood Capital Group.


Femårigt obligationslån till 0,90 procents ränta

Ekonomi/Finansiering Specialfastigheter lånar 500 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt MTN-program.
Obligationslånet löper till fast ränta om 0,90 procent över fem år.


Specialfastigheter köper anstalter

Transaktioner Specialfastigheter köper kriminalvårdsanstalterna Svartsjö och Färingsö på Ekerö av Statens Fastighetsverk. Köpeskillingen uppgår till 94,5 miljoner kronor.


Första spadtaget för nya tingsrätten i Lund

Bygg/Arkitektur På torsdag tas det symboliska första spadtaget för den nya tingsrättsbyggnaden som ska resas strax väster om Lunds centralstation.


Specialfastigheter emitterar obligationslån till 1,10 procents ränta

Ekonomi/Finansiering Specialfastigheter Sverige AB lånar 500 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note-program.


Specialfastigheter bygger nya tingsrätten i Lund

Bygg/Arkitektur I centrala Lund uppför nu Specialfastigheter en ny tingsrätt åt Domstolsverket. Byggnaden, som blir cirka 10 500 kvadratmeter stor, beräknas stå klar i slutet av 2017.


Specialfastigheter tecknar gröna hyresavtal med Kriminalvården

Energi/miljö Kriminalvården har tecknat gröna hyresavtalsbilagor för samtliga kontrakt där de är hyresgäst hos Specialfastigheter.


Nya byggrätter i Stockholm ökar Specialfastigheters fastighetsvärde

Bolag Enligt delårsrapport 1 januari - 30 september har resultatet för årets första tre kvartal ökat från 758 till 792 miljoner kronor.


Specialfastigheter lånar 300 miljoner

Ekonomi/Finansiering Specialfastigheter lånar 300 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note program.