Image
Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

SBAB: Tio procents sannolikhet för höjd ränta i år

Sverige SBAB tror på mycket långsamma boräntehöjningar framöver.


Robert Boije tror på låga räntor under lång tid framöver.

SBAB: Svag inflation ger fortsatt låga bolåneräntor

Ekonomi/Finansiering SBAB tror att det bara är 30 procents sannolikhet att Riksbanken höjer reporäntan mer i år. Banken tror att tremånadersräntan stiger svagt de närmaste åren, till 2,7 procent i januari 2023.


Robert Boije Play

"Starkt samband mellan ränteutveckling och bostadspriser"

Bostäder | PLAY Varför tror SBAB:s chefekonom Robert Boije att bostadspriserna kommer att sjunka med fem procent fram till 2022?


Stora Bostadsdagen
SBAB:s Robert Boije.

Stora Bostadsdagen – gör vi samma misstag igen?

Stora Bostadsdagen Byggboom hand i hand med en kraftig kreditexpansion. Regleringar för att kyla ner – och en kraftigt minskad efterfrågan. En enkel beskrivning av nuläget – och av tiden som föregick bostadskrisen i början av 1990-talet. Håller vi på att bygga upp en ny kris? SBAB:s chefsekonom Robert Boije jämför situationerna på Stora Bostadsdagen på Grand Hotel i Stockholm den 20 februari.


SBAB: Majoriteten påverkas ej vid räntehöjning

Sverige En Sifo-undersökning beställd av SBAB inför Riksbankens reporäntebesked på torsdag visar att majoriteten av alla hushåll i ägda bostäder anser sig ha så goda marginaler i sin ekonomi att de inte skulle behöva dra ned på konsumtionen alls om ränteutgifterna per månad skulle gå upp med 3 000 kronor. Samtidigt säger nästan vart tionde hushåll att de då skulle behöva hitta ett billigare boende.


SBAB och byggbranschen tar krafttag mot skattefusket

Sverige Den rådande byggboomen i Sverige har lett till en oroväckande utveckling kring hur bostäder och infrastruktur byggs. Lönedumpning, skatteundandragande och svartarbete är i dag omfattande samhällsproblem. SBAB och företrädare för några av Sveriges största bostadsutvecklare föreslår nu en rad förändringar, bland annat ökad kravställning från bankerna för att få bukt med problematiken.


Så kan bostadsrättsmarknaden förändras

Bostäder En ny konkurrenssituation mellan nyproduktions- och begagnatmarknaden är på väg att uppstå. För Fastighetssverige berättar Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB mer om vad det kan leda till på sikt.


Ny konkurrenssituation på bostadsrättsmarknaden

Sverige SBAB har med hjälp av siffror från bostadssajten Booli undersökt hur utbudet ser ut på nyproduktions- respektive begagnatmarknaden för bostadsrätter i september (jämfört med juni). I tolv av Sveriges 21 län har antalet nyproducerade bostadsrätter till salu ökat sedan mätningen i juni. Och en ny konkurrenssituation mellan nyproduktions- och begagnatmarknaden är på väg att uppstå.


SBAB ser likheter med 90-talskrisen

Bostäder SBAB menar att dagens marknad påminner om 1980-talets – som föregick fastighetskrisen i början av 1990-talet. Chefsekonom Robert Boije tror att bostadspriserna kommer att sjunka när räntorna snart börjar höjas.


SBAB spår prisfall – "kraftig effekt av amorteringskravet"

Bostäder SBAB menar att bostadspriserna kan falla med närmare tio procent till 2021 till följd av svagt stigande bostadsräntor, stramare kreditgivning och en något mer dämpad disponibelinkomstutveckling.


SBAB: Bostadsrättsföreningar väljer längre bindningstid på lån

Sverige I slutet av december 2017 valde 36 procent av bostadsrättsföreningarna lån korta räntebindningstider, dvs. bindningstider under 12 månader. Det är en minskning med 14 procentenheter sedan slutet av september. Bostadsrättsföreningar verkar därmed gå mot längre bindningstider.


Chefsekonomen: Då ökar riskerna

Bostäder Robert Boije byter Riksrevisionen mot SBAB. För Fastighetssverige förklarar chefsekonomen varför han ser nya jobbet som en fullträff – och hur han ser på den stekheta frågan om bostadsmarknaden.


Han efterträder Tor Borg

Karriär SBAB hämtar sin nye chefsekonom från Riksrevisionen.


Så stor bostadsrätt har olika yrkesgrupper råd med i olika städer

Bostäder Högt uppsatta finanschefer i Stockholm har råd med 114 kvadratmeter bostadsrätt. Köksbiträden och marknadsundersökare får nöja sig med 16. Detta enligt en ny undersökning från SBAB som har undersökt hur många kvadratmeter bostadsrätt olika yrkens medellöner räcker till i olika städer.


SBAB: Bostadsmarknaderna spretar allt mer

Bostäder Storstadsregionernas bostadsmarknader går i otakt. Under det andra kvartalet har marknaderna överlag tappat fart. Men medan SBAB sett en ganska tvär inbromsning på Stockholms bostadsrättsmarknad så rullar Göteborgs och Malmös småhusmarknader på i nästan överhettningsliknande fart.


JLL rekryterar Tor Borg

Bolag Tor Borg ansluter till JLL, från SBAB, och får den nyinrättade rollen Head of Research Nordics för att ytterligare förstärka analysfunktionen inom JLL.


Hållbarhet + kommunikation = sant

Energi/miljö Kommunikatören Malin Pellborn är nyrekryterad hållbarhetschef på SBAB. Här berättar hon om hur hennes kombinationsroll fungerar, och vad hennes fokus blir.


SBAB rekryterar hållbarhetschef

Karriär Malin Pellborn har rekryterats som chef för enheten hållbarhet och strategisk kommunikation på SBAB, och ingår även i företagsledningen.


SBAB storrekryterar

Bolag SBAB rekryterar för att möta den stora efterfrågan på finansiering av flerbostadsfastigheter till bygg- och fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar.


SBAB: Bostadsmarknaderna går i otakt

Sverige Storstadsregionernas bostadsmarknader har fortsatt att utvecklas positivt, en viss inbromsning kan dock märkas. Stigande efterfrågan och lägre utbud fick priserna att stiga under slutet av 2016, trots stillastående budgivning och oförändrade försäljningstider. Skillnaderna mellan regionerna är dock större än de brukar vara, Stockholm släpar efter Göteborg och Malmö.