Image

Oscar och Balder gör bostäder av Länsstyrelsens kontor

Transaktioner Oscar Properties köper 50 procent av kontorsfastigheten Murmästaren 3 – Länsstyrelsens kontor – på Kungsholmen i Stockholm av Balder.
Balder och Oscar Properties ska nu gemensamt konvertera fastigheten till bostäder.


Oscar Properties vill öka likviditeten i aktien

Bolag Oscar Properties har ingått avtal med Carnegie Investment Bank om att Carnegie skall agera som likviditetsgarant i bolagets aktie från i dag.


Länsstyrelsen på Oscars linje kring gasklockorna

Bolag Länsstyrelsen i Stockholm har beslutat till förmån för detaljplanen att bygga bostäder vid gasklockorna i Djurgårdsstaden i Stockholm. Oscar Properties är därmed ett steg närmare att förverkliga visionen om att förvandla gasklockorna till bostäder.


Oscar Properties gör lägenheter av Chokladfabriken

Bygg/Arkitektur Oscar Properties bygger om Chokladfabriken på Kungsholmen till bostäder.
Oscar Properties skapar 85 unika lägenheter i den gamla fabriken. Inflyttning sker under 2015.


Oscar Properties emitterar obligationslån 350 miljoner

Ekonomi/Finansiering Oscar Properties har emitterat ett icke säkerställt femårigt obligationslån om 350 miljoner kronor.


Detaljplan för Oscar-projekt vinner laga kraft

Bygg/Arkitektur Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att inte pröva överklagandet av detaljplanen för Oscar Properties kommande Stockholmsprojekt Stettin 7. Därmed vinner planen laga kraft.


Oscar Properties utvärderar obligationsemission

Ekonomi/Finansiering Oscar Properties har gett Swedbank i uppdrag att utvärdera förutsättningarna för att emittera ett icke säkerställt obligationslån inom en ram om 500 miljoner kronor.


Oscar Properties genomför internaffär

Transaktioner Oscar Properties Holding AB har förvärvat samtliga andelar i Oscar Properties Gasklockor AB – som har en markanvisning om 400 bostäder i Norra Djurgårdsstaden – från sitt intresseföretag Oscar Properties AB.


Oscar köper i Vasastan

Transaktioner Oscar Properties köper en fastighet i Vasastan för 111 miljoner kronor.


Oscar: Stigande priser och stort intresse

Bolag Oscar Engelbert konstaterar i Q1-rapporten att efterfrågan på bostadsrätter i Stockholm fortsätter att öka och att priserna i Stockholm har stigit med tre procent under kvartalet.


Lyckad säljstart för Oscar Properties

Bolag I går säljstartade Oscar Properties lägenheterna i projektet Chokladfabriken på Kungsholmen – 19 av de 20 säljstartade lägenheterna bokades på plats.


13 procent upp för Oscar Properties

Bolag Oscar Properties första börsdag på First North Premier slutade med en 13-procentig uppgång, jämfört med teckningskursen på 30 kronor.


Oscar Properties emission övertecknad

Bolag Oscar Properties nyemission övertecknades. På måndag inleds handeln med bolagets stamaktier på First North Premier.


Oscar Properties förkortar anmälningsperioden

Bolag Till följd av stor efterfrågan förkortar Oscar Properties anmälningsperioden för institutionella investerare.


Oscar Properties noterar stamaktier – Engelbert säljer

Bolag Oscar Properties genomför nu en nyemission och noterar stamaktierna på First North.
I samband med erbjudandet säljer huvudägaren Oscar Engelbert en del av sina aktier.


Oscar Properties utreder notering

Bolag Oscar Properties preferensaktier är sedan i somras noterade på First North Premier. Nu utreder bolaget möjligheterna att också notera stamaktierna.


Lindbäcks får Stockholms-uppdrag värt 360 miljoner

Bygg/Arkitektur Byggföretaget Lindbäcks har fått uppdraget att bygga 120 bostadsrätter i Tyresö och 210 hyresrätter i Sigtuna. Projektens ordervärde är totalt 360 miljoner kronor. Beställare är Oscar Properties och Wallenstam.


… och tomträtten Dykärret Mindre 12

Transaktioner Oscar Properties säljer och frånträder tomträtten Dykärret Mindre 12 på Björngårdsgatan 14 B på Södermalm i Stockholm.


Oscar Properties säljer fastigheten Heimdall 30

Transaktioner Oscar Properties säljer fastigheten Heimdall 30 på Norrtullsgatan 41 A och 43 A i Stockholm till ett underliggande fastighetsvärde om 88 miljoner kronor vilket innebär en positiv värdeförändring om åtta miljoner kronor.

… och tomträtten Dykärret Mindre 12

Transaktioner Oscar Properties säljer och frånträder tomträtten Dykärret Mindre 12 på Björngårdsgatan 14 B på Södermalm i Stockholm.


Oscar Properties emitterar preferensaktier

Bolag Oscar Properties emitterar 106 250 preferensaktier som tecknas av Carnegie Investment Bank AB.