Image
Fastigheten Nygård 2:14 belägen i Greenhub Bro.

Cushman & Wakefield får massivt uppdrag av Stendörren

Uthyrning Stendörren Fastigheter anlitar Cushman & Wakefield för att hyra ut 130 000 kvadratmeter.


Stendörren får bygglov i Stockholm.

Stendörren får bygglov för två lättindustribyggnader

Bygg/Arkitektur Stendörren har erhållit ett lagakraftvunnet bygglov rörande två byggnader för lätt industri i Stockholm Syd – Almnäs, Södertälje. Förberedande markarbeten har redan påbörjats och byggstart bedöms vara möjlig under kvartal 3 2022.


Castellum i Stockholm förstärker organisationen

Bolag För att ytterligare stärka sin position utökar Castellum Region Stockholm-Norr sin organisation och rekryterar två projektchefer med fokus på regionens stadsutvecklingsprojekt.


Förändringar i Brostadens organisation

Karriär Tre personer har fått nya roller inom Brostaden.