Image
Kristofer Ehrenborg.

Forsen stärker upp chefsledet i Göteborg

Bolag Forsen har utsett Kristofer Ehrenborg till ny gruppchef på Forsen i Göteborg.