Image

Serneke bygger första etappen i Årsta

Bygg/Arkitektur Serneke har fått i uppdrag av Familjebostäder att uppföra sex flerfamiljshus i Årstastråket i södra Stockholm.