Image
Handelsmannen 1, etapp 2.

Andersson Company utökar samarbetet med Genova

Bolag Fortsätter bygga på Handelsmannen 1 i Norrtälje och utökar samarbetet med Genova.


Michael Moschewitz.

Genova köper skola, vårdboende och dagligvaruhandel i Knivsta

Transaktioner Genova har avtalat om förvärv av fastigheterna Gredelby 7:89 samt Särsta 3:398 i Knivsta till ett underliggande fastighetsvärde om 246 miljoner kronor (28 300 kronor/kvadratmeter) före avdrag för latent skatt. Fastigheterna, som även innehåller hyresbostäder, ligger strategiskt belägna i en snabbt växande kommun, är fullt uthyrda och har stor utvecklingspotential.


Michael Moschewitz.

Genova köper i Uppsala

Transaktioner Genova har idag avtalat om förvärv och tillträde av projektfastigheten Danmarks-Kumla 8:31 i Uppsala. Fastigheten ligger strategiskt belägen intill E4:an och kommer vid färdigställande innehålla cirka 21 500 kvadratmeter uthyrbar yta för lager och logistik. Total investering för Genova vid färdigställande uppgår till 275 miljoner kronor (12 800 kronor/kvadratmeter) före avdrag för latent skatt. I samband med dagens tillträde erlägger Genova en köpeskilling om 25 miljoner kronor som finansieras med egna medel.


Michael Moschewitz.

Genova köper i Åkersberga

Transaktioner Genova har avtalat om att förvärva fastigheten Runö 7:146 i Åkersberga till ett underliggande fastighetsvärde om 20 miljoner kronor.


Michael Moschewitz.

Genova bygger åt IES

Bygg/Arkitektur Genova Property Group och Internationella Engelska Skolan tecknar avsiktsförklaring för uppförande av skola i Upplands-Bro.


Michael Moschewitz.

Genova säljer på Lidingö

Transaktioner Genova har ingått avtal om att avyttra 50 procent av aktierna i det fastighetsägande bolag som äger Stapelbädden 3 på Lidingö till ett underliggande fastighetsvärde om 400 miljoner kronor före avdrag för latent skatt.


Michael Moschewitz.

Genova projektstartar i Norrtälje

Bygg/Arkitektur Genova Property Group startar projekt Handelsmannen i Norrtälje.


Michael Moschewitz.

Därför vill Genova gå till börsen

Bolag För Fastighetssverige berättar Michael Moschewitz, vd på Genova Property Group, mer om bolagets planer på att notera bolagets stamaktier: "Vi har ambitionen att växa…"


Michael Moschewitz.

Genova hyr ut 5 600 kvadratmeter

Uthyrning Genova Property Group har framgångsrikt genomfört ett antal strategiska uthyrningar om cirka 5 600 kvadratmeter i Stockholm och Lund med ett årligt hyresvärde om cirka 5 miljoner kronor.


Michael Moschewitz.

Genova köper i Stockholm och Uppsala

Transaktioner Genova köper tre fastigheter i Stockholm och Uppsala med en sammanlagd uthyrningsbar yta om 3 600 kvadratmeter.


Johan Knaust, vd K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB.

K2A rekryterar: "Ökar tempen"

Bolag K2A kommunicerar ut nyrekrytering av förvärvschef och stort fastighetsförvärv inom loppet av några dagar. Vd Johan Knaust berättar mer för Fastighetssverige om hur bolaget ser på den närmaste framtiden.


Maria Rankka och Mikael Borg föreslås ta plats i Genova Property Groups styrelse, Borg som ordförande.

Genova Property Group strukturerar om – två nya styrelseledamöter

Bolag Genova Property Group beslutar om omstrukturering av minoritetsinnehavet i vissa av bolagets dotterbolag och kallar till extra bolagsstämma för beslut om nyval av styrelseledamöter och nyemission för att genomföra omstruktureringen.


Michael Moschewitz.

Genova köper för 650 miljoner kronor

Transaktioner Förvärvar sju samhällsfastigheter i Stockholm, Uppsala och Norrtälje.


Anna Molén.

Genova stärker ledningsgruppen med stadsutvecklingschef

Bolag Genova stärker upp ledningsgruppen med Anna Molén och inrättar även ett nytt affärsområde med fokus på stadsutveckling.


Genova köper i Stockholm

Transaktioner Genova Property Group har avtalat om att förvärva fastigheterna Sicklaön 393:4 i Nacka och Drevern 1, 3 samt Dvärgspetsen 1 i Skarpnäck.


Genova köper i Sollentuna

Transaktioner Genova har avtalat om att förvärva fastigheterna Sjöborren 5 och 6 i Sollentuna.


Genova fortsätter köpa i Uppsala

Transaktioner Efter att förra veckan ha köpt en fastighet i Boländerna slår Genova till igen med ett nytt Uppsalaköp.


Genova hyr ut i Norrtälje

Uthyrning Genova har tecknat hyresavtal om cirka 7 100 kvadratmeter i Norrtälje med Norlandia för uppförande av ett äldreboende om 80 platser samt en förskola för cirka 120 barn.


Genova förlänger hyresavtal

Uthyrning Genova förlänger hyresavtal i Stockholm och Uppsala.


Genova hyr ut i Upplands-Bro

Uthyrning Genova har tecknat ett nytt hyresavtal om cirka 1 700 kvadratmeter i fastigheten Viby 19:3.