Image

Mattsson Weijber föreslås som ny ledamot i Wallenstam

Bolag Valberedningen föreslår omval av Christer Villard, Anders Berntsson, Ulrica Jansson Messing och Agneta Wallenstam. Vidare föreslår valberedningen nyval av Karin Mattson Weijber samt tackar Erik Åsbrink för 16 års förtjänstfullt arbete som styrelseledamot.


Daniel Kronheffer blir koncern-vd för Fasticon

Karriär Daniel Kronheffer har utsetts till tillförordnad vd för Fasticons moderbolag Fasticon Holding AB. Inledningsvis kommer han att inneha posten fram till sommaren 2015.


Ex-minister blir ordförande i Fasticon

Karriär Nyligen meddelades att Pär Nuder skulle bli ny ordförande i Hemsö. Nu greppar en annan före detta socialdemokratisk finansminster ordförandeklubban i Fasticon.