Image

Graflunds blir D. Carnegie & Co

Bolag D. Carnegie & Co AB:s fastighetsbestånd som hittills förvaltats under namnet Graflunds ska nu hanteras under namnet D. Carnegie & Co.