Image
Christina Heikel, stadsutvecklingsansvarig på Västsvenska Handelskammaren. I bakgrunden illustrationen av Framtidens Backaplan, som när det är klart 2040 kommer bidra med 9 000 bostäder.

Göteborg växer mest i hela Sverige: "Bostäderna är den svaga länken"

Bostäder Igår, tisdag, publicerade SCB nya siffror för deras prognos för hur mycket städerna kommer växa i befolkningsmängd de kommande åren. I topp ligger Göteborg, som kommer växa med över 16 000 invånare. För huvudstaden är den siffran bara 10 000. Men att vara den staden som ska växa mest ställer också större krav på kommunen. Det menar Christina Heikel som är stadsutvecklingsansvarig på Västsvenska Handelskammaren.


Christina Heikel, Västsvenska Handelskammaren.

Christina Heikel: "Olika regeringar har velat förenkla reglerna – men när händer det?"

Bostäder I regionen Västsverige sker just nu stora näringslivsinvesteringar och företag behöver bostäder för kompetensförsörjning. I framför allt Göteborgsregionen råder redan stora underskott och det behövs mycket av allt och det nu – i alla fall om man frågar Christina Heikel, som är stadsutvecklingsansvarig på Västsvenska Handelskammaren:
– Vi kan skala bort tid och kostnader genom bättre plan- och byggprocesser.


Fastighetsmarknadsdagen Borås
Anna Mattsson, Christina Heikel, Helena Ruderfors och Joakim Hedin utgör framtidspanelen på Fastighetsmarknadsdagen Borås nästa onsdag den 29 maj. Anmälan stänger i övermorgon fredag, säkra din plats nu!

Fastighetsmarknadsdagen Borås: Interaktiv publikpunkt – här är Borås-visionerna

Fastighetsmarknadsdagen Borås Om en vecka i dag, nästa onsdag den 29 maj, är det dags för branschens mötesplats i Borås. Under dagen får publiken vara med och skapa innehållet i en interaktiv programpunkt med ett antal kunniga och engagerade personer med koll på Borås framtid – Borås 2050, här är visionerna.


Stora Bostadsdagen Göteborg
Agneta Kores, Christina Heikel, Terje Johansson och Mariette Hilmersson diskuterar bostadsbyggande och bostadsbrist på Stora Bostadsdagen GBG den 16 maj.

Stora Bostadsdagen GBG: Nyckelaktörer om hur vi får fart på bostadsbyggandet

Stora Bostadsdagen Göteborg Om tre veckor, den 16 maj, är det dags för 2024 års upplaga av Stora Bostadsdagen GBG. Den här gången på nya Clarion Hotel Draken. Under dagen får vi lyssna till en tung panel med nyckelaktörer på göteborgsmarknaden och deras syn på hur vi får fart på bostadsbyggandet och löser bostadsbristen.


Sketberget i Göteborg, där Peabs förslag på nya bostäder rekommenderas negativt planbesked för den intilliggande skolans behov av friyta.

Förtätningsförslaget kan minska på skolornas friytor i centrala Göteborg

Bygg/Arkitektur Det rödgröna styret i Göteborg har tagit fram en motion om att minska på den friyta som krävs för skolor i centrala delar av staden. Kraven har varit en bromskloss i stadsutvecklingen och förtätningen av centrala delar av stan. Med en majoritet finns nu förutsättningar för att förslaget kan bli verklighet.


Gestaltningsförslaget för JM:s projekt vid Djurgårdsplatsen, även kallat "Shelltomten" i stadsdelen Majorna. Det är ett av de få planbesked som kan gå framåt under 2024 med ett privat fastighetsbolag.

Få privata fastighetsbolag när Göteborg lägger upp "startlistan" för 2024

Bostäder Vilka positiva planbesked ska Göteborgs stad arbeta vidare med och prioritera under nästa år är vad den så kallade Startplanen 2024 ska föreslå. Fastighetssverige har gått igenom första förslaget på listan och hittar väldigt få privata fastighetsbolag som kan få gå framåt med sina detaljplaner.


Finansministern Elisabeth Svantesson när hon presenterade höstbudgeten igår onsdag.

Branschens reaktioner: Utbredd besvikelse över regeringens budget

Sverige Fastighetssverige har samlat röster från branschen för kommentarer på regeringens budget som presenterades under onsdagen. Att det inte kom fler poster för att hjälpa det krisande bostadsbyggandet beskrivs med besvikelse och samtidigt är man inte förvånade att det blev just så.


Christina Heikel, Västsvenska Handelskammaren.

Västsvenska Handelskammaren om budgeten: "Kommer inte avhjälpa halverat bostadsbyggande"

Sverige Idag presenterar regeringen sin budget för 2024. Av förslagen på åtgärder inom bostadsbyggande återfinns det som tidigare presenteras, där bland annat ett förstärkt ROT-avdrag och stimulans till omställning av lokaler till bostäder – som presenterades i förra veckan. Till Fastighetssverige säger Västsvenska Handelskammarens stadsutvecklingsansvarige Christina Heikel att budgeten missar målet för att möta det halverade bostadsbyggandet.


Örjan Rystedt region vd för Castellum, Christina Heikel stadsutvecklingsansvarig på Västsvenska Handelskammaren och Fredrik Ottosson, affärsområdeschef på Hufvudstaden, kommenterar hur de ser på kontorsmarknaden i Göteborg. Bilden är ett montage med visionen för Första Långgatan och Masthuggstorget där många av kontorsetableringar har skett senaste åren – och där fler väntar.

Nya kontorsanalysen – så mår Göteborgsmarknaden om ett decennium

Göteborg Från underskott till överskott. Från tre procents vakans till tio. Och med 36 projekt i pipeline från 25 ägare eller byggherrar det kommande decenniet så skulle man kunna tro att kontorsbehovet skulle vara löst. Men så verkar inte bli fallet enligt en rapport från Citymark Analys.


Axel Darvik, Christina Heikel, Daniel Bernmar och Johannes Hulter debatterade ombildningar på Stora Bostadsdagen GBG.

Ombildningar av hyresrätter i innerstaden – fortfarande en het potatis

Stora Bostadsdagen Göteborg I Göteborg är det stopp för ombildningar från hyresrätter till bostadsrätter fram till 2026, enligt beslut av de styrande partierna i Göteborg, S, V och MP tillsammans med Centerpartiet. Men det kommer en tid efter mandatperiodens slut. På Stora Bostadsdagen i Göteborg debatterade företrädare för styret, oppositionen och handeln både nutid och framtid.


Platsen som elbilsmärket Polestar kommer etablera sitt huvudkontor i Frihamnen.

Polestar letar fastighetsägare till jätteetableringen på Hisingen

Göteborg När Fastighetssverige får tag i kommunstyrelsen ordförande Jonas Attenius (S) är han på väg över Hisingsbron, till den plats där 400-årsjubilieumet ska arrangeras. På samma plats som elbilsföretaget Polestar nu har fått en direktanvisning. Han säger att det här är startskottet för den stadsutveckling som kommer ske i Frihamnen. Nu startar försöken att hitta en lämplig partner och framtida fastighetsägare säger Polestars pressansvarige i Europa.


Frihamnen.

Stora Frihamnsprojektet får vänta

Bygg/Arkitektur De stora stadsutvecklingsprojekten ligger som ett pärlband i Göteborg. Ena veckan kommer besked om arenafrågans vägval och denna veckan kommer nyheten att det mest centrala läget i hela Göteborg, Frihamnen på Hisingen, äntligen ska få en ny plan – eller? Fastighetssverige har tittat närmare på vad som egentligen har hänt.


– Jag vill se de mänskliga värdena ta större plats i att forma våra stadskärnor, säger Christina Heikel.

Butiksdöden del ett – Christina Heikel: "Stadens funktion är i förändring"

Bygg/Arkitektur Enligt en butikskartläggning från Handelns Utredningsinstitut, HUI, minskade det totala kedjebutiksbeståndet i Sverige med 530 butiker under 2022. Och trenden väntas fortsätta. Begreppet "butiksdöden" verkar sålunda ha fått fäste. Men kan detta i sin tur leda till en fågel Fenix-effekt? Öppnar kedjebutikernas nedgång för det småskaliga entreprenörsskapet, nytänkande och nya utbud? Fastighetssverige har pratat med representanter för olika organisationer inom handeln och idag ger Christina Heikel, stadsutvecklingsansvarig vid Västsvenska Handelskammaren, sin bild av den eventuella butiksdöden och dess påverkan på stadens centrala butiksutbud.


Anders G Johansson.

Han ersätter Christina Heikel på Fastighetsägarna GFR

Karriär Fastighetsägarna GFR anställer Anders G Johansson som ny näringspolitiskt ansvarig för Göteborg. Han kommer närmast från Moderaterna där han varit stabschef för partiets regionstyrelsekansli i Västra Götaland. Han ersätter Christina Heikel som gått vidare till Västsvenska Handelskammaren där hon ansvarar för stadsutvecklingsfrågorna.


Christina Heikel går från Fastighetsägarna till Västsvenska Handelskammaren

"Man måste förtjäna sina invånare" – Så ska Christina Heikel styra upp Västsveriges stadsutveckling

Karriär Fastighetsägarnas näringspolitiska talesperson Christina Heikel blir ny ansvarig för stadsutvecklingsfrågor på Västsvenska Handelskammaren, där hon efterträder Gunilla Grahn-Hinnfors. Fastighetssverige fick ett långt samtal som berör allt från gestaltning, näringslivet bostadsbehov och vilket som är Göteborgs sämsta stadsutvecklingsprojekt.


Maria Wallin och Christina Heikel.

Vill ge fastighetsägare verktyg att minska konflikter i utsatta områden

Sverige I december 2021 presenterade Fastighetsägarna GFR rapporten "Så skapar vi socialt välmående bostadsområden." Framtagandet var ett branschinitiativ som syftade till att metodutveckla det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Nu initieras ett uppföljande arbete tillsammans med experten Maria Wallin, för att ge fastighetsägare verktyg att bedöma konfliktlägen, öka säkerheten och bygga motkraft genom grannskap.


Lokalmarknadsdagen
Yvonne Sörensen Björud, Kristina Pettersson Post, Mats Wahlström, Christina Heikel, Sanna Ekström och Niclas Söör medverkar i temaspåret Centrum på Lokalmarknadsdagen den 20 januari på Clarion Hotel Post.

Lokalmarknadsdagen: Fokus på centrala Göteborg

Lokalmarknadsdagen Den 20 januari startar fastighetsåret 2022 i och med Branschens mötesplats i Göteborgsregionen – Lokalmarknadsdagen. Dagen bjuder bland annat på ett temaspår med fokus på centrala Göteborg.