Image
Håkan Karlsson, vd för Maxfastigheter.

Maxfastigheter vill ändra villkor för obligationer

Ekonomi/Finansiering Maxfastigheter vill förlänga en befintlig obligation på 500 miljoner kronor och erbjuder en avgift om 1,5 procent av det nominella beloppet.


Håkan Karlsson, vd för Maxfastigheter.

Maxfastigheter: Vill förlänga obligationslån

Bolag Maxfastigheter redovisar en stabil Q1-rapport. På onsdagskvällen meddelade bolaget att man anlitat Arctic Securities för att undersöka förutsättningarna att förlänga ett obligationslån med förfallodag i september.


Håkan Karlsson, vd för Maxfastigheter.

Maxfastigheter: nya mål och slopad utdelning i ny policy

Bolag Maxfastigheter har utarbetat nya finansiella och operationella mål samt har antagit en ny utdelningspolicy genom beslut av styrelsen. Målen presenteras i syfte att ge kapitalmarknaden en uppdaterad bild av bolagets riktning framåt.
Under måndagen meddelade bolaget också att man tills vidare slopar årets utdelning, på 1,18 kronor per aktie.


Håkan Karlsson, vd för Maxfastigheter.

Maxfastigheters emission fulltecknad

Bolag Maxfastigheters unitemission tecknades till 98 procent av uniträtter. Därtill har anmälningar utan uniträtter inkommir motsvarande 160 procent av emissionen.


Håkan Karlsson, vd för Maxfastigheter.

Snabbväxaren tar för sig – kan miljardinvestera

Bolag Intäkterna ökade, resultatet ökade och fastighetsvärdet växte med nästan 50 procent. Listan över Maxfastigheters framgångsrika 2019 skulle kunna göras ännu längre – och det är också bolagets målsättning under 2020. Vd:n Håkan Karlsson berättar mer om succéåret och hur bolaget ska fortsätta att växa under 2020.


Karlstad.

Maxfastigheter köper i Karlstad

Transaktioner Maxfastigheter i Sverige har förvärvat bolaget Släggan Fastigheter i Värmland innehållande fastigheterna Släggan 1 och 2 samt tillhörande tomträtt för Släggan 3 och 4 i Karlstad kommun.


Erik Lindvall lämnar Axfast under 2020.

Erik Lindvall lämnar Axfast

Bolag Efter 16 år som vd på Axfast har Erik Lindvall informerat styrelsen om att han önskar lämna sitt uppdrag under 2020 då ny vd utsetts.


Håkan Karlsson, vd för Maxfastigheter.

Maxfastigheter emitterar företagsobligationer

Ekonomi/Finansiering Maxfastigheter har emitterat seniora icke säkerställda företagsobligationer om 200 miljoner kronor inom ett rambelopp om 500 miljoner kronor.


Mats Qvibergs Öresund blir största ägare i Maxfastigheter, där Håkan Karlsson är vd.

Därför blev Öresund Maxfastigheters nya storägare

Ekonomi/Finansiering För Fastighetssverige berättar Håkan Karlsson, vd för Maxfastigheter, mer om den riktade nyemission som gör Öresund till bolagets största ägare – och vad som komma skall.


Andreas Daag.

Hoppar av Maxfastigheters styrelse efter bara fem månader

Bolag Styrelseledamoten Andreas Daag har av personliga skäl begärt sitt utträde ur styrelsen i Maxfastigheter. Han lämnar sitt uppdrag med omedelbar verkan.


Mats Qvibergs Öresund blir största ägare i Maxfastigheter, med Håkan Karlsson som vd.

Öresund blir största ägare i Maxfastigheter

Bolag Maxfastigheter genomför en kontant nyemission riktad till Öresund, som går in med 93 miljoner kronor. Maxfastigheters aktiekurs steg med åtta procent efter att nyheten kom på fredagen.


Håkan Karlsson, vd för Maxfastigheter, som köper i Malung.

Maxfastigheter köper i Malung

Transaktioner Maxfastigheter köper en fastighet med en Dollarstorebutik i Malung.


Håkan Karlsson är vd för Maxfastigheter.

Maxfastigheter presenterar stor resultatökning

Bolag Intäkter, driftöverskott och resultat ökade när Maxfastigheter presenterade sin delårsrapport för halvåret 2019.


Håkan Karlsson, vd för Maxfastigheter, straffas av Nasdaq Stcokholms disciplinnämnd.

Maxfastigheter får böter för dålig informationsgivning

Bolag Nasdaq Stockholms disciplinnämnd dömer Maxfastigheter till att betala ett vite motsvarande tre årsavgifter. Detta efter att bolaget brutit mot informationsreglerna.


Håkan Karlsson är vd för Maxfastigheter.

Maxfastigheter: "En hel del affärer kvar att göra"

Bolag Maxfastigheters vd Håkan Karlsson berättar för Fastighetssverige om högtrycket i lågprissektorn och bolagets ambition att skruva upp tillväxttakten.


Håkan Karlsson, vd för Maxfastigheter

Maxfastigheter: Driftöverskott upp tio procent

Bolag Maxfastigheters intäkter ökade med elva procent och driftöverskottet med tio procent under Q1.


Maxfastigheter, med Håkan Karlsson som vd, köper ett fastighetsägande bolag och emitterar nya aktier.

Maxfastigheter köper och nyemitterar

Transaktioner Maxfastigheter går vidare med avsiktsförklaringen med Brobyggen och köper ett bolag med fastighetsvärde om 202 miljoner kronor. Maxfastigheter betalar bland annat med nyemitterade aktier för 80 miljoner kronor.


Stadsrum köper Åhléns-huset i Uppsala.

Axfast säljer Åhlénshuset i Uppsala

Transaktioner Axfast säljer Åhlénshuset i Uppsala till Stadsrum Fastigheter. Axfast har därmed inte kvar några fastigheter utanför Stockholm.


Maxfastigheter om 2019: "Stora projekt på gång"

Bolag För Fastighetssverige berättar Maxfastigheters vd om utvecklingsplanerna i Värmland efter förvärvet av elva handelsfastigheter av NP3 – och vad man siktar på under nästa år.


NP3 i bytesaffär med Maxfastigheter

Transaktioner NP3 och Maxfastigheter genomför en bytesaffär – Maxfastigheter delbetalar genom en riktad emission till NP3.