Image
Realy Bostad köper byggrätter i Goco.

Realy Bostad köper Goco-byggrätter av Trenum

Transaktioner Realy Bostad genomför förvärv i Goco i Mölndal med ambition att byggstarta 181 bostäder redan i höst. Säljer är Trenum som ägs av Balder och Tredje AP-fonden.


Ytterligare en fastighet förvärvas av Goco.

Nytt strategiskt Goco-förvärv

Transaktioner GoCo Health Innovation City, som ägs till lika delar av Next Step Group och Vectura Fastigheter, förvärvar fastigheten Hökegården 1 i Mölndal. Förvärvet är en del av den fortsatta utvecklingen för att skapa en global hub för Life Science inom GoCo Health Innovation City.


Peter Wahlgren och Anna Eckerstig.

Goco rekryterar Chalmersfastigheters vice vd

Bolag Nu är det klart att Anna Eckerstig blir ny projektutvecklingschef för innovationsklustret Goco Health Innovation City i Mölndal. Anna Eckerstig kommer närmast från Chalmersfastigheter i rollen som vice vd, hållbarhetschef samt enhetschef. Nu ska hon axla ansvaret för utveckling och implementering av fastighetsprojektet med fokus på innovation och hälsa.