Image

Fasticon Kompetens expanderar i Göteborg

Bolag Anette Örjestam börjar den första juni som rekryteringskonsult på Fasticon Kompetens kontor i Göteborg.