Image

Stora Mälardagen - 19 maj 2022

Årets mötesplats med fokus på Mälardalsregionen!

19 maj 2022

Stora Mälardagen är ett högaktuellt fast­ighetsseminarium som belyser regionens bästa affärsmöjligheter, levererar en nationell utblick samt ger dig verktygen att fatta rätt beslut i framtiden. Dagen är fylld av analys, inspiration och nätverkande.


Program Stora Mälardagen 2022
09.00 Välkommen!
Marianne Olsson, moderator

Eddie Ekberg, chefredaktör, Fastighetssverige, lokalnytt.se, Nordic Property News


09.10 Makroanalys – vart är världen på väg?

Efter två år av pandemi kom inflations- och räntespöket, följt av Rysslands invasion av Ukraina, och efterföljande sanktioner. Hur mår världen och vilka slutsatser kan vi dra av skeendena? Hur påverkas världsekonomin och den svenska ekonomin?
Luis Gemzell, makroekonom, Länsförsäkringar Bank

09.40 Analys: Fastighetsmarknaden
Hur ser trenderna på fastighetsmarknaden ut, nationellt och regionalt?
Hur utvecklas hyror och yielder i spåren av det mest osäkra omvärldsläget på många år?
Maryrose David, analyschef, Savills Sverige

10.10 Analys – vad händer i bostadspolitiken efter valet?
Alla i fastighetsbranschen efterfrågar stabilitet – vilket inte direkt är det första ordet man tänker på när man beskriver det politiska läget i Sverige. Förra sommaren föll regeringen på frågan om fri hyressättning i nyproduktion – och vid årsskiftet försvann möjligheten att söka investeringsstöd för hyresbostäder efter att regeringens budget fallit.
En av landets mest insatta i politiken och dess spel analyserar det politiska läget och den bostadspolitiska framtiden.
Lennart Weiss, kommersiell direktör, Veidekke 

10.40 Fika och mingelpaus

11.10 Den nya svenska industrin – Northvolts betydelse för Västerås
De senaste åren har ett flertal stora satsningar inom elektrifiering och nya gröna näringar gjorts på olika håll i Sverige – satsningar som innebär en stor jackpot för de kommuner och regioner där satsningarna görs. Vad betyder Northvolts etablering i Västerås? Hur ser ringarna på vattnet ut och hur möter staden de nya möjligheterna och utmaningarna framåt?
Eva Lilja, näringslivsdirektör, Västerås stad

11.35 Eskilstunapanelen
Hur ser ledande aktörer inom politik, näringsliv och fastighetsägande på utvecklingen i Eskilstuna? Hur ska utmaningarna hanteras framåt?
Sarita Hotti (S), kommunalråd, ordförande Stadsbyggnadsnämnden, Eskilstuna kommun
Robert Brånn, bygg- och fastighetsutvecklingschef, Kfast

12.05 Lunch och mingelpaus

13.05 Örebropanelen
Ledande aktörer inom politik, näringsliv och samhällsbyggnad diskuterar Örebros framtid? Hur ser utmaningarna och möjligheterna ut och hur ska de hanteras?
Göran Dahlén, näringslivsdirektör, Örebro kommun 
Jeanette Berggren, vd, Örebroporten 
 
13.35 Västeråspanelen
Hur ska Västerås utvecklas framåt? Hur ser fastighetsägare och politiker på dagens och framtidens utmaningar och möjligheter i staden?
Mats Eriksson, vd, Castellum Mälardalen
Staffan Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande, Västerås
 
14.05 Hållbarhet, i dag och i framtiden
Hållbarhetsbegreppet har breddats de senare åren och företag som inte arbetar med ESG-frågor känns uppenbart daterade. Hur ser trenderna inom hållbarhet ut i dag och vilka frågor kommer samhällsbyggnadssektorn fokusera på i framtiden?
Anna Graaf, hållbarhetschef, White

14.35 Fika och mingelpaus

15.05 Efter pandemin: Hur kommer handeln att utvecklas?
Handeln var mitt i en transformation, där e-handeln la beslag på en allt större marknadsandel –sedan kom pandemin som minst sagt skyndade på utvecklingen. Hur ser läget och framtiden ut för handeln i den postpandemiska världen? Hur kommer vi att shoppa i framtiden? Vad kan den fysiska handeln locka med – och hur ska fastighetsägare agera för att inte bli ifrånsprungna?
Anna K Johansson, senior projektledare, TAM Group

15.30 5G:s intåg i fastigheterna – vad behöver fastighetsägare redan nu veta och tänka på?

Cirka 70 procent av all mobildata i dagens 4G-nät konsumeras inomhus. När nu 5G rullas ut kommer utmaningarna med mobil inomhustäckning bli allt större då de höga frekvensband som 5G ligger på gör att radiovågorna utifrån får svårare att nå in i fastigheterna, framför allt i moderna och energieffektiva hus. Därför kommer det i många fall att krävas inomhussystem med 5G-antenner för att möta behovet.

Varför behövs 5G täckning i fastigheterna? Vilka är alternativen? Hur kan fastighetsägare redan nu agera för att förbereda sina fastigheter? Och – när kommer 6G – och vad kommer det att innebära?

Christian Wictorin, Smart City expert & Affärschef, Corporate Fiber

Stora Mälardagen 2022

Var: Elite Stora Hotellet, Örebro

När: 19 maj 09.00 - 16.00 (registrering och frukostmingel från 8.15)

Pris: 5495 kronor exkl. moms (fysiskt deltagande)
4995 kronor exkl. moms (digitalt deltagande)


Du anmäler dig till seminariet här.

Stora Mälardagen är ett heldagsseminarium om fastighetsmarknaden, näringslivsutveckling och framtiden i Mälardalsregionen med tonvikt på Örebro, Västerås och Eskilstuna. 

Under seminariet avhandlas ett stort antal aktuella ämnen om den kommersiella fastighetsmarknaden (stadsutveckling, kontorshyresmarknad, transaktionsmarknad m.m.) som hjälper dig att ta rätt beslut i framtiden.

Du kan följa framväxten av årets seminarium på den här sajten – här kommer vi löpande att presentera nya programpunkter och nyheter relaterade till eventet.

Fastighetssverige och lokalnytt.se arrangerar årligen ett stort antal seminarier med fokus på den kommersiella bygg- och fastighetsmarknaden.


Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet?

Kontakta:
Eddie Ekberg
0736-574316
eddie.ekberg@fastighetssverige.se

Nicklas Tollesson
0705-841402
nicklas.tollesson@fastighetssverige.se
 


Arrangörer:

Partners: