Image

Stora Kontorsdagen Göteborg - 8 mars 2023

Onsdag 8 mars 2023

Stora Kontorsdagen är den självklara mötesplatsen för alla som i tjänsten kommer i kontakt med marknaden för kontorsfastigheter.
Här blir du uppdaterad på det allra senaste inom kontorsmarknadens alla aspekter samtidigt som du får gott om tid för att knyta nya, värdefulla kontakter.


Program Stora Kontorsdagen GBG 2023
 
09.00 Välkommen!

Karin Klingenstierna, moderator
Eddie Ekberg, chefredaktör, Fastighetssverige/Nordic Property News

09.10 Makroanalys – kommer vändningen nu?

Från många år med minusränta och nollränteläge till en situation med stigande inflation och ett betydligt högre ränteläge ser utmaningarna framåt annorlunda ut. Vilka omvärldskriser kommer prägla den ekonomiska verkligheten? Hur ser det ut framåt för konsumtionen? Och vilka ändrade beteenden kommer vi att se framöver?
Maria Wallin Fredholm, ekonom, Swedbank

09.40 Analys – den globala kontorsmarknaden 
(Programpunkten presenteras på engelska

Vad händer på kontorsmarknaderna internationellt? Vilka är de stora trenderna runt om i världen som påverkar fastighets- och kontorsmarknaderna och hur berörs vi i Sverige?
Tom Leahy, Head of EMEA Real Estate Research, MSCI

10.10 Analys – kontorsmarknaden nationellt och i Göteborg

Hur ser kontorsfastighetsmarknaden för dagen ut? Vilka är trenderna? Vilka stora affärer kommer att kunna göras på en marknad som under en tid har stått rätt still?
Erik Norrman, affärschef transaktioner, Svefa

10.40 Fika och mingelpaus


11.10 Samtal om investeringsläget på Göteborgs kontorsmarknad

Osäkerheten kring investeringar av kontorsfastigheter har ökat – särskilt sedan pandemin. Inte minst med tanke på att kraven från hyresgästerna ökar. Vilka objekt finns ute på marknaden och vad är värt att investera i under rådande omständigheter?
Karl Persson, Sverige-vd, Cushman & Wakefield
Mariette Hilmersson, vd, Region Väst, Castellum

11.35 5G:s intåg i våra kontor – vad behöver fastighetsägare redan nu veta och tänka på?

Cirka 70 procent av all mobildata i dagens 4G-nät konsumeras inomhus, inte minst på våra kontor. När nu 5G rullas ut kommer utmaningarna med mobil inomhustäckning bli allt större då de höga frekvensband som 5G ligger på gör att radiovågorna utifrån får svårare att nå in i fastigheterna, framför allt i moderna och energieffektiva kontorshus. Därför kommer det i många fall att krävas inomhussystem med 5G-antenner för att möta behovet.
Varför behövs 5G-täckning i fastigheterna? Vilka är alternativen? Hur kan fastighetsägare redan nu agera för att förbereda sina fastigheter? Och – när kommer 6G – och vad kommer det att innebära?
Christian Wictorin, Smart City expert & Affärschef, Corporate Fiber  

12.05 Lunch och mingelpaus

13.05 Inspiration: Det du ser är inte det du får!

Vad ser vi egentligen utan ljus och vad ser vi i fel ljus? Och går det att skapa hemtrevliga miljöer i det skarpa lysrörsljus som ofta förknippas med arbetsplatsen? Belysningsexperten Jim Collin utmanar våra sinnen och hjärnor med hjälp av ljus och belysning.
Jim Collin, belysningsexpert, Annell Ljus + Form

13.30 Så tas en ny arbetsplatsstrategi fram

Vid omställningen till ett nytt kontor och arbetssätt ger en genomtänkt arbetsplatsstrategi stadga till projektet och till förändringsresan. Här introduceras fem principer för framtagning av en arbetsplatsstrategi samt vad som är viktigt att tänka på om man vill attrahera medarbetare tillbaka till kontoret.
Aram Seddigh, vd, certifierad abetsplatsstrateg, WeOffice

14.05 Fika och mingelpaus


14.35 Coworking och kontorshotell: Fortsatt blomstrande eller överkörda?

Pandemin ställde frågan om kontorets vara eller icke vara på sin spets. Så här i efterhand kan vi se att det inte blev någon undergång. Samtidigt har coworking och kontorshotell vuxit enormt där stora fastighetsbolag har gjort betydande investeringar. Hur ser några av de stora aktörerna på framtiden? Och vilka trender ses i segmentet?
Emelie Mannheimer, vd, United Spaces
Tom Rydell, vd, World Trade Center
Kristian Sandahl, hotelldirektör, Scandic Rubinen

15.00 Arkitekturens roll för att vända klimatutvecklingen

Utmaningarna kring hållbarhet överskuggar allt. Det kommer utan tvekan krävas en radikal omställning för att vända utvecklingen. Vilken roll spelar egentligen arkitekturen och hur vi utformar våra kontor och bostäder för möjligheterna att skapa en klimatpositiv framtid?
Rahel Belatchew, vd/grundare, Belatchew

15.30 Avslutningspanel: Kontorets roll i framtiden – visioner och breda tankar
Vart ska kommande generationer arbeta? Hur blir kontoret klimatneutralt och hälsofrämjande för personalen? Hur utvecklas egentligen kontoret som investeringsslag framöver? Här möts ett antal personer med stor insikt på området i ett framåtlutat samtal om kontorets och kontorsmarknadens framtid.
Marina Fritsche, vice vd/regionchef, Wallenstam
Magnus Hagström, senior manager, Tenant and Partner
Johanna Munck, vd, Strategisk Arkitektur
Pär Carlsson, vd, Norem

16.00 – ca 17.00 Branschmingel
Reflektera över allt som kommit fram under dagen ihop med kollegorna i branschen. 
Passa på att träffa gamla vänner och knyta nya kontakter. Det bjuds på passande dryck och tilltugg.

Stora Kontorsdagen GBG 2023

Var: Elite Park Avenue Hotel

När: Onsdag 8 mars, 09.00 – 16.00 (registrering och frukostmingel från 08.15).

Pris: 5995 kronor exkl. moms

Du anmäler dig till seminariet här. 

Stora Kontorsdagen är den självklara mötesplatsen för alla som i tjänsten kommer i kontakt med marknaden för kontorsfastigheter.
Här blir du uppdaterad på det allra senaste inom kontorsmarknadens alla aspekter samtidigt som du får gott om tid för att knyta nya, värdefulla kontakter.

Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet?

Kontakta:

Eddie Ekberg
0736-574316
eddie.ekberg@fastighetssverige.se

Anthon Näsström
0720-707824
anthon.nasstrom@nordicpropertynews.com

Arrangörer:Partners: