Image

Lokalmarknadsdagen - 21 augusti 2024

Branschens egna mötesplats i Göteborg

Onsdag 21 augusti

Ett klassiskt heldagsseminarium med fokus på fastighetsmarknad, nuläge, framtida affärsmöjligheter och näringslivsutveckling i Göteborgsregionen.
Lokalmarknadsdagen är en viktig mötesplats och arena, kanske årets självklaraste, för Göteborgs fastighetsbransch. Här blir man uppdaterad på fastighetsmarknadens centrala trender samtidigt som man knyter nya affärskontakter.


Program Lokalmarknadsdagen 2024

 
09.00 Välkommen!

Karin Klingenstierna, moderator

Anders Hulegårdh, expertkommentator

Eddie Ekberg, chefredaktör, Fastighetssverige, lokalnytt.se och Nordic Property News

Henrik Einarsson, etableringschef, Business Region Göteborg


09.10 Makroanalys – hur snabb är återhämtningen?

Tuff och kännbar inflation, många och intensiva räntehöjningar och flera kriser efter varandra i orolig omvärld. Världsekonomin har inte visat sig från sin bästa sida den senaste tiden men efter Riksbankens uppnådda inflationsmål och senaste räntesänkning kan vi möjliga ana en ljusning? Men kan vi räkna med en återgång redan nästa år?

Mattias Persson, chefsekonom, Swedbank


09.35 Analys: Läget i regionen 

Hur påverkas Göteborgsregionen av de senaste årens olika kriser? Hur påverkas de viktiga lokala näringarna? Business Region Göteborg presenterar rykande färska siffror och analyserar läget för näringslivet i regionen. Hur stort är suget för bolag att etablera sig i vår region?

Peter Warda, senior analytiker, Business Region Göteborg


09.55 Analys: Fastighetsmarknaden i dag 

Vilka segment i fastighetsbranschen är mest attraktiva att investera i idag och vilka segment ska man se upp med? Här får ni en initierad överblicksbild över måendet i de olika investeringsslagen på fastighetsmarknaden – nationellt så väl som lokalt.

Maryrose David, analyschef, Savills


10.20 Fika- och mingelpaus


10.50 Låt ljuset leda vägen till en hållbar verksamhet 

Det råder knappast någon brist på marknadsföringsmaterial som framhåller det hållbara nya ljuset från LED. Men är LED och elektroniken som följer med det verkligen hållbart? Är det hållbart att bygga om en gammal belysningsarmatur för ny teknik eller är det mer hållbart att faktiskt köpa nytt? Kan belysning någonsin vara hållbar? Lyssna till en föreläsning som - utöver inspiration kring ljusets makt - bjuder på handfasta tips för hur ni skapar mer hållbara fastigheter genom att sluta belysa ljuset och istället ge ljus åt verksamheten. Som en bonus ökar dessutom värdet på fastigheterna för en sann win-win-lösning. 

Jim Collin, partner, Annell Ljus och Form


11.10 Hur skapar vi hållbara och attraktiva arbetsplatser? 

Kontoret som arbetsplats har på många sätt blivit en folkhälsofråga – och en hållbarhetsfråga. Hur ställer vi om våra fastigheter från brunt till grönt på ett effektivt, hållbart och kostnadseffektivt sätt? Och hur ska man få med alla medarbetare på tåget? 

Eric Zinn, hållbarhetschef, Göteborg energi 

Cecilia Wetterqvist, hållbarhetsstrateg, Bengt Dahlgren 

Heléne Lidström, arbetsplatsstrateg, Castellum 


11.35 Profilen: P-G Persson om nya skapelsen

Sommaren 2023 tog P-G Persson farväl av Platzer efter 15 år som vd för bolaget. Sedan dess har han klivit på styrelseuppdrag i en rad tunga fastighetsbolag – samtidigt som han haft planer på att komma tillbaka i en operativ roll. Nu har han, tillsammans med fyra andra stora aktörer, grundat Safjället Fastigheter. På Lokalmarknadsdagen berättar P-G om den nya satsningen, suget efter att jobba operativt och vad målen för det nya bolaget är.

P-G Perssson, vd, Safjället Fastigheter


12.00 Lunch


13.00 SPÅR A: Handel 

Anna K Johansson, moderator


13.05 Hur skapas attraktiva handelsplatser? 

Handeln är satt under stark press. Vilka utmaningar följer nu för att skapa attraktiva handelsplatser, när folks utrymmen i plånboken har minskat under en rätt lång tid? Hur ska framtidens butikslokaler och köpcentrum se ut?

Anders Strand, centrumchef Frölunda Torg, Skandia Fastigheter

Tomas Kruth, processledare, RSD

Per Wallentin, vd, Hede Fashion Outlet

Laura Stål, arkitekt/partner, Liljewall Arkitekter


13.35 Hur mår e-handeln? 

E-handeln har successivt tagit marknadsandelar på den fysiska handelns bekostnad. Men e-handelsutvecklingen har bromsat in, då ekonomin i hushållen blivit allt tuffare. Vilka möjligheter finns inom e-handel med AI som tar allt större kliv? Hur ser läget för dagen ut och vad kommer att hända framåt?

Per Andersson, senior analytiker, HUI


14.00 Cityhandelns utmaningar 

Tillsammans med hotell och restaurang blev handeln de stora ekonomiska förlorarna under pandemin. När vi nu har lämnat Covid-19 mer eller mindre bakom oss har det i stället varit ett pressat ekonomiskt läge för hushållen – vilket innebär ännu en utmanande tid för handeln i allmänhet och innerstäderna i synnerhet. Flera konkurser har följt bland stora retailaktörer – hur gör vi innerstaden attraktiv igen, ur handelssynpunkt?

Lena Dalerup, vd och centrumutvecklare, Innerstaden Gbg 

Henrik Olsson, cityledare, Göteborg Citysamverkan

Kristina Pettersson Post, regionchef Göteborg, Vasakronan


13.00 SPÅR B: Logistik

Karin Klingenstierna, moderator


13.05 Investerarläget på logistikmarknaden 

Hur ser investerarna på logistikmarknaden i dag? Är det läge att satsa eller bör man ligga lågt? Är det i en byggkris ens läge att bygga på spekukation? Hör vad en trio av de stora bolagen resonera kring investeringsläget på logistikmarknaden i Västsverige, och i landet överlag.

Fredrik Jagersjö Rosell, vd, Panattoni Sverige

Matthias Kettelhoit, vd, Logicenters

Örjan Rystedt, vd, Castellum Väst


13.35 Analys: Fluktuerande vakanser och expanderande hyresgäster

Efter ett tuffare 2023 ser transaktionsmarknaden ut att återhämta sig, där logistik fortsatt vara ett av de segmenten med högst aktivitet. Med förra årets höga andel spekulationsbyggen, och tillkommande spekulativa ytor detta år, har vakansgraderna under 2024 stigit över hela landet. Dock skymtas ljusglimtar under 2025 som, tillsammans med en analys av hyresgästssektorers expansion, belyses under dragningen.
Ludvig Dansarie, analytiker, Cushman & Wakefield


14.00 Kommunpanel: Den stora utmaningen 

Tillgången till mark och godkända detaljplaner är en nyckel för att säkra tillväxt och expansion när det i många fall krävs stor yta för industri- och logistikfastigheter. Representanter och aktörer från kommuner i några av västra Sveriges kommuner diskuterar hur man ser på nya etableringar och hur marktillgången på lång sikt ser ut.

Marike Wolter, näringslivschef, Borås stad 

Helena Alterby Nordström, näringslivschef, Härryda kommun 

Marie Persson, avdelningschef mark och boende, Göteborgs stad


14.30 Fika- och mingelpaus


15.00 Inspiration: Kenny dos Santos 

För några år sedan var 17-årige Kenny Dos Santos en blyg och tillbakadragen kille. Nu driver han eget företag, håller i föreläsningar och har vunnit priser och utmärkelser för sitt arbete med digital kompetens. Under högstadiet fick Kenny via Familjebostäder i Bergsjön ansvar för digitala lovaktiviteter och sommaren efter årskurs nio hade Kenny ett sommarjobb i Göteborgs stad som handlade om socialt entreprenörskap. Sedan dess har resan fortsatt – i dag driver han MIK Biblioteket, som erbjuder lättillgängligt material för undervisning om källkritik, digital kompetens och säkerhet på nätet. Hör om hans inspirerande resa här – och framtidsplanerna. 

Kenny dos Santos, student/entreprenör


15.30 Branschmingel

Samtala och reflektera med gamla och nya kontakter under lättsamma former.

Lokalmarknadsdagen 2024

Var: Radisson Blu Scandinavia, Göteborg

När: 21 augusti, 09.00–16.00, registrering och frukostmingel från 8.15 och branschmingel efter seminariets slut

Pris: 5995 kronor exkl. moms

Du anmäler dig till seminariet här.

Lokalmarknadsdagen är ett klassiskt heldagsseminarium med fokus på fastighetsmarknad och näringslivsutveckling i Göteborgsregionen.

Lokalmarknadsdagen är en viktig mötesplats och arena, kanske årets självklaraste, för Göteborgs fastighetsbransch. Här blir man uppdaterad på fastighetsmarknadens centrala trender samtidigt som man knyter nya affärskontakter.

Lokalmarknadsdagen lockar varje år till sig flera hundra personer från fastighetsbranschen, varav många på chefsnivå.

Du kan följa framväxten av årets seminarium på den här sajten – här kommer vi löpande att presentera nya programpunkter och nyheter relaterade till eventet.

Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet?

Kontakta:

Eddie Ekberg
0736-574316
eddie.ekberg@fastighetssverige.se

Anthon Näsström
0720-707824
anthon.nasstrom@nordicpropertynews.com
 

Arrangörer:Partners:Se film från en tidigare upplaga av Lokalmarknadsdagen: