Image

Lokalmarknadsdagen - 27 Augusti 2019

Tisdag 27 augusti 09.00–16.00 (registrering och frukostmingel från 08.15)

Ett klassiskt heldagsseminarium med fokus på fastighetsmarknad, nuläge, framtida affärsmöjligheter och näringslivsutveckling i Göteborgsregionen som arrangeras i samarbete med Business Region Göteborg.


Program Lokalmarknadsdagen 2019

Du kan ladda ner programmet som PDF-dokument här.

09.00 Välkommen!
Eddie Ekberg, chefredaktör, Fastighetssverige/lokalnytt.se/Nordic Property News
Patrik Andersson, vd, Business Region Göteborg
Karin Klingenstierna, moderator för dagen samt i spår Handel

09.15 Makroanalys 

I en värld som alltmer hänger samman påverkar de stora makrotrenderna även på mikronivå. Hur påverkar hot om globala handelskrig den svenska ekonomin? Hur utvecklas räntorna och hur påverkas ekonomin av den rådande politiska situationen? Vilka är de viktigaste orosmolnen och hur ska de hanteras?
Christina Nyman, chefsekonom, Handelsbanken

09.40 Analys: Förutsättningar för fastighetsmarknaden

Vilka är de viktigaste trenderna på den svenska marknaden för tillfället och varför ser det ut som det gör? Vilka marknader är hetast och vilka underliggande faktorer ska vi hålla ögonen på? Vad har vi att vänta oss framöver?
Peter Wiman, analyschef, Savills

10.15 Analys: Göteborgsregionen – nyckeltal och trender

Göteborgsregionen står stark inom de flesta områden, men vilka är de mörka orosmolnen bakom hörnet? Här presenteras färsk statistik om regionens utveckling.
Henrik Einarsson, chef på etableringsavdelningen, Business Region Göteborg

10.35 Fika- och mingelpaus

11.10 Affärsmöjligheter i ett uppkopplat samhälle

Det smarta, uppkopplade samhällsbygget pågår för fullt. Den framtida staden ska vara ett ekosystem av digitala lösningar som tillsammans gör staden mer dynamisk och smart. Hur ska aktörerna i bygg- och fastighetsbranschen agera för att delta i, och dra fördel av, utvecklingen som pågår – var finns affären?
Christian Wictorin, chef affärsutveckling, Corporate Fiber

11.35 Samhällsfastigheter – affärsmöjligheter i växande segment

SKL:s beräkningar visar att underskott i kommunernas ekonomi kommer att byggas upp under de kommande åren. Samtidigt står många kommuner inför stora investeringsbehov inom infrastruktur, utbildning och omsorg. Hur ska kommunerna finansiera investeringar och vad kan privata fastighetsägare erbjuda i form av kunskap och resurser för att underlätta för kommuner och landsting?
Mikael Lundström, vd, Svefa
Sara Östmark, vice vd, Stenvalvet
Anna Marand, projektutvecklingschef, Hemsö

12.00 Lunch- och mingelpaus

SPÅR: Handel
Karin Klingenstierna, moderator


13.00 Analys: Handelsfastigheter

Hur utvecklas marknaden för handelsfastigheter i Sverige i allmänhet och Göteborg i synnerhet? Vad händer med butikshyrorna, hur ser prisutvecklingen ut? Vilka är säljare och köpare av handelsfastigheter framöver, vilka affärsmöjligheter ska man hålla utkik efter?
Hanna Strand, head of retail and real estate management, Colliers International

13.25 Butik i dag – vad fyller vi med i morgon?

Klädkedjor bantas eller läggs ner, butiker blir showrooms, restauranger och upplevelser tar allt större plats, e-handeln tar marknadsandelar – och Amazon är på ingående. Handeln transformeras snabbt och ägare av retailfastigheter måste vara på tårna. Hur ser trenderna ut och vad kommer hända framöver?
Anna K Johansson, senior projektledare, TAM Retail

13.50 Är hyresnivåerna för höga?
Den senaste tiden har ett stort antal välkända detaljhandelsaktörer gått ut och kritiserat de höga hyresnivåerna i handelssektorn. Hår får vi möta företrädare från butikskedjorna och fastighetsägarsidan som ger sin syn på saken.
Jesper Örtengren, affärsutvecklingschef handel, Vasakronan
Peter Andersson, CFO, KappAhl
Mats Hedenström, näringspolitisk chef, Svensk Handel

SPÅR: Kontor
Marie Bucht, moderator


13.00 Analys: Kontor

Hur har kontorsmarknaden i Sverige i allmänhet och Göteborg i synnerhet utvecklats den senaste tiden? Vad har hänt med hyror, yielder och vakanser i regionen? Hur ser den närmaste framtiden i segmentet ut; var gör man de bästa affärerna?
Erik Norrman, affärschef värdering och analys, Svefa

13.25 Avtal inom coworking – så här undviker du fallgroparna

Antalet coworking-lösningar ökar hela tiden. Men vad händer egentligen juridiskt när hyreskontraktet ersätts av ett medlemskap? Vilka fallgropar uppstår och hur undviker man dem - vad ska man tänka på som hyresvärd/hyresgäst?
Shervin Shikhan, advokat och delägare, Advokatfirman Lindahl

13.50 A Working Lab – coworking i campusmiljö
Nu i höst öppnar A Working Lab – Johanneberg Science Park i Göteborg. Det är det första exemplet på Akademiska Hus initiativ att skapa Kunskapssveriges mest attraktiva mötesplatser. På sikt ska det bli ett nationellt koncept för coworking i campusmiljö. Hör om tankarna här.
Ulf Däversjö, direktör innovation och hållbar utveckling, Akademiska Hus

14.15 Fika- och mingelpaus

14.45 Säker och öppen stad – går det?

I takt med att naturkatastrofer, terrorangrepp och miljöföroreningar ökar blir säkerhetsfrågan allt viktigare inom samhällsbyggnad. Alla vill leva i ett tryggt och tillgängligt samhälle, men hur hittar vi balansen mellan säkerhet och öppenhet – och hur påverkas samhällsbygget?
Tomas Holmgren, vd, Swecos installationskonsulter

15.10 Kristallkulan
Hur ser företrädare för fastighetsbransch, näringsliv och politik på framtiden för Göteborg? Vilka är de viktigaste frågorna och hur kan politik och näringsliv samarbeta för att nå ökad framgång?
Patrik Andersson, vd, Business Region Göteborg
Gunilla Grahn-Hinnfors, ansvarig stadsutveckling, Västsvenska Handelskammaren
Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande
Cecilia Fasth, vd, Stena Fastigheter
Jonas Attenius (S), kommunalråd, Göteborg

15.40 Profilen: Hans Eliasson

Han startade med två tomma händer och har byggt upp Gullringsbo Egendomar, en av Sveriges största privatägda koncerner, med en omsättning på drygt fyra miljarder kronor. Möt entreprenören, fastighetsmannen och naturälskaren Hans Eliasson.
Hans Eliasson, grundare, Gullringsbo Egendomar

Lokalmarknadsdagen 2019

Var: Clarion Hotel Post, Göteborg

När: Tisdag 27 augusti 2019, 09.00–16.00 (registrering och frukostmingel från 8.15).

Pris: 4995 kronor exkl. moms.

Du anmäler dig till seminariet här.
 

Lokalmarknadsdagen är ett klassiskt heldagsseminarium med fokus på fastighetsmarknad och näringslivsutveckling i Göteborgsregionen.

Lokalmarknadsdagen är en viktig mötesplats och arena, kanske årets självklaraste, för Göteborgs fastighetsbransch. Här blir man uppdaterad på fastighetsmarknadens centrala trender samtidigt som man knyter nya affärskontakter.

Lokalmarknadsdagen lockar varje år till sig flera hundra personer från fastighetsbranschen, varav många på chefsnivå.

Du kan följa framväxten av årets seminarium på den här sajten – här kommer vi löpande att presentera nya programpunkter och nyheter relaterade till eventet.

Lokalmarknadsdagen arrangeras av Fastighetssverige, lokalnytt.se och Business Region Göteborg. Fastighetssverige och lokalnytt.se arrangerar även seminarierna Fastighetsmarknadsdagen Östergötland, Fastighetsmarknadsdagen Uppsala, Göteborg 400+, Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering, Fastighetskvinnan, Stora Kontorsdagen (med tävlingen Sveriges Snyggaste Kontor), Stora Bostadsdagen, Stora Retaildagen, Fastighetsmarknadsdagen Förvaltning och Fastighetsmarknadsdagen Skåne. 

Här kan du läsa om eventet våren 2019.

Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet?

Kontakta:

Eddie Ekberg
0736-574316
eddie@fastighetssverige.se


Arrangeras i samarbete med:


Partners:

 Filmen från senaste upplagan av Lokalmarknadsdagen här: