Image
Byggvesta är nu i hamn med de transaktioner som behövs för utvecklingen framåt.

Trots tufft år för transaktioner – Byggvesta tror på god avkastning

Transaktioner Under 2023 har Byggvesta gjort tre avyttringar – två i centrala Göteborg och en i Flemmingsberg. Enligt den tillförordnade vd:n Catarina Fritz så är de nu i hamn med de avyttringar som behövdes för att fortsätta utveckla Byggvestas verksamhet.


Fastigheten på Guldheden.

Lansa köper på nytt av Byggvesta

Transaktioner Lansa Fastigheter utökar sitt fastighetsbestånd i Göteborg genom att förvärva en fastighet med 86 bostäder i Guldheden i Göteborg. Säljare är Byggvesta och detta blir den andra affären de båda parterna genomför under året.


Alicia Åhlfeldt, Hållbarhetsstrateg Byggvesta.

Byggvesta får godkända klimatmål

Energi/miljö Byggvestas ambition är att bidra till begränsning av den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Nu har också Science Based Target initiative validerat att företagets mål för Scope 1 och 2 är i linje med Parisavtalet och klimatforskningen.


Visionsbild för studentbostadsprojektet i Flemingsberg.

Byggvesta tecknar avtal om försäljning av ett student- och forskarbostadsområde

Transaktioner Byggvesta har slutit ett avtal med EQT Exeter kring försäljningen av etapp 1 i förverkligandet av ett nytt spännande bostadsområde i Flemingsberg, Huddinge kommun.


Visionsbild nya studentbostäder på Campus Flemingsberg.

800 nya student- och forskarbostäder till Campus Flemingsberg

Bygg/Arkitektur Avtal om markförvärv klart mellan Byggvesta, Stiftelsen Clara och Akademiska Hus.


Marit Appelgren, fastighets-vd för Byggvesta, menar att de juridiska verktygen för att lösa otryggheten fortfarande saknas för fastighetsägarna.

Sekretessen ett problem för fastighetsägarna

Bostäder Trygga bostadsområden vill väl alla ha? Men lägenheter och lokaler som används av kriminella för narkotikaförsäljning, trafficking eller andra grova brott skapar otrygghet för boende, företag och besökare. Marit Appelgren, vd för Byggvesta Fastighetsförvaltning AB, menar att de juridiska verktygen för att lösa problemen fortfarande saknas för fastighetsägarna.


Fastmax hyr ut 1 600 kvadratmeter till Borås stad

Uthyrning Vesta 12, som tillhör Fastmaxgruppen, har i dagarna avtalat med Borås stad om anpassning av nya lokaler för Vuxengymnasiet Borås stad. Det är lokaler på cirka 1 600 kvadratmeter på Fabriksgatan 11 mitt i Borås.


Forsåker ligger öster om Mölndals stadskärna, i det historiska pappersbruksområdet.

Gigantisk detaljplan får grönt ljus i Mölndal

Bostäder I det historiska området Kvarnbyn i Mölndal har den första detaljplanen för 1 900 bostäder och 60 000 kvadratmeter till slut klubbats av kommunfullmäktige. Utvecklingen av området kommer ledas av det kommunala bolaget Mölndala, men flera stora fastighetsbolag finns med på listan av de som kommer sätta spaden i marken framöver.


Lansa köper på Lindholmen.

Lansa etablerar sig i Göteborg – köper fastighet av Byggvesta

Transaktioner Lansa Fastigheter förvärvar en fastighet med 138 bostäder på Lindhomen, invid Karlastaden, i Göteborg. Säljare är Byggvesta.


Enligt beräkningar kan cementmängden i betong halveras genom inblandning av mikrosilika från havre.

Havreskal blir betong och energi i nytt samarbete

Energi/miljö En halvering av klimatavtrycket jämfört med traditionell cementproduktion och samtidigt mer återvunnen fjärrvärmeproduktion. Det är förväntningarna på samarbetet och testerna som ByggVesta och E.ON nu drar i gång.


Susanna Korpe blir ny CFO på Byggvesta.

Hon blir ny CFO på Byggvesta

Bolag Lämnar Mattssons och Brabo efter fyra år för att bli CFO på Byggvesta. För Fastighetssverige berättar hon mer om bytet och vad som lockar med den nya rollen.


Emelie Eriksson, ny chef för stadsutveckling och ackvisition på ByggVesta

Ny chef för stadsutveckling och ackvisition på ByggVesta

Bolag ByggVesta stärker sin kompetens inom stadsutveckling i sitt långsiktiga arbete mot att bygga för framtidens städer. Med Emelie Erikssons genuina intresse för långsiktig hållbar stadsplanering och innovativ design tar hon sig an den nya rollen med goda förutsättningar att bidra till bolagets fortsatta ackvisitions- och stadsutvecklingsarbete.


C3 Carbon Cost Compass visar hur olika materialval i byggprojekt påverkar koldioxidutsläpp och ekonomi.

Ny tjänst jämför materials klimatpåverkan

Energi/miljö Swecos nya tjänst minskar klimatpåverkan och kostnader i byggprojekt – Byggvesta Development först ut att testa.


Den hållbara betongen ska användas i Byggvestas fastighet i Sege Park, Malmö.

Producerar hållbar betong med restprodukter från jordbruket

Energi/miljö Byggvesta har tillsammans med forskningsinstitutet RISE och betongtillverkaren Strängbetong, producerat hållbar betong från jordbruksrester. Genom att tillsätta aska från spannmålsskal har man skapat industriell betong med ett hälften så stort klimatavtryck som traditionell betong. Betongen kommer att användas i Byggvestas fastighet i november.


Robert Vangstad.

Nischer föreslås få markanvising för cirka 100 lägenheter i Avesta

Bolag Miljö- och byggförvaltningen i Avesta kommun fått i uppdrag att, i samarbete med Nischer Properties, ta fram ett förslag på markanvisningsavtal som kräver ett slutgiltigt godkännande i kommunstyrelsen för att därefter kunna vinna laga kraft.


Byggvesta har färdigställt 374 lägenheter i studentbostadsområdet Colonia II.

Byggvesta fördubblar sitt bestånd i Linköping

Bolag Byggvesta har färdigställt studentbostadsområdet Colonia II och de sista studenterna håller nu på att flytta in i sina nya lägenheter. Det nya området består av sju bostadshus med totalt 374 lägenheter, och innebär att Byggvesta fördubblar sitt bestånd i Linköping.


300-350 bostäder och förskola planeras nära där Hägerstensvägen och Essingeleden korsas i Aspudden. Planområdet markerat i rosa.

Byggduo får betala mer efter kraftig försening

Bygg/Arkitektur Markpriset har ökat med över 70 procent sedan de ursprungliga markanvisningarna för sju år sedan. Fastighetssverige berättar mer om det försenade projektet i Söderort.


Grön Bostads fastigheter kommer delas upp mellan Byggvesta och Afa under 2021.

Grön Bostad delas upp mellan Afa och Byggvesta

Bolag Efter tio års gemensamt ägande delas det samägda fastighetsbolaget Grön Bostad upp mellan ägarna Afa Sjukförsäkringsaktiebolag (via Afa Fastigheter) och Byggvesta. Grön Bostad har funnits sedan 2011 och totalt har 4 000 gröna hyresrätter och studentbostäder utvecklats i Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås, Uppsala och Linköping.


Ledande byggaktörer tar gemensamt grepp för att säkra arbetsplatserna.

Bostadsprojekt stryks – blir nytt hotellkoncept

Bygg/Arkitektur Långdragen satsning kan få ny fart i samma område där Petter Stordalen ansökt om att få bygga hotell och kontor i framtiden. Fastighetssverige berättar mer.


Visionsbild som visar den planerade bebyggelsen längs Vårbergsvägen. ByggVestas markanvisade del i projektet är till höger om det vitfärgade sjukhemmet.

...Och här växer bolagets bostadsprojekt

Bostäder ByggVesta föreslås få en tilläggsmarkanvisning för ytterligare bostäder i ett av bolagets projekt i Skärholmen.