Image
Johan Nilsson är centrumutvecklingschef på Ikano Bostad som har förvaltat Hagsätra Centrum i knappt 20 år.

Ikano och IWG öppnar kontorshotell i Hagsätra

Uthyrning I juni öppnar ett nytt kontorshotell i Hagsätra Centrum. Det nya kontorshotellet kommer erbjuda arbetsplatser med coworking, privata kontor, mötesrum och kreativa ytor. Kontorshotellet drivs av IWG.


Det nya HQ-centret syftar till att erbjuda arbetsutrymmen och lösningar för människor i och kring Stockholmsområdet, enligt IWG.

IWG öppnar nytt workspace i Stockholm

Uthyrning IWG öppnar ett så kallat Regus-center på adressen Hagsätra Torg 13 Centret ska innehålla coworking-ytor, privata kontor, mötesrum och kreativa utrymmen. Öppningen följer ett partnerskapsavtal med byggnadsägaren Ikano Bostad, som har investerat i IWG-plattformen.


470 bostäder ska byggas när Västra Hagsätra får sig ett ansiktslyft, detaljplanen väntar nu bara på ett antagande i fullmäktige.

Tummen upp för 470 bostäder i Söderort

Bygg/Arkitektur Stadsbyggnadsnämnden har godkänt detaljplanen för 470 bostäder, förskola, kyrka och centrumverksamheter som ska tillföras när Västra Hagsätra får sig ett ansiktslyft. Fastighetssverige berättar mer om planerna som nu bara väntar på ett antagande i fullmäktige.


Den marken som anvisats till Wallenstam är markerad med gul streckad linje. Del av Micasas fastighet Tjärdalen 4 som också utreds i samband med exploateringen är markerad med blått.

Wallenstam anvisas mark för co-livingsatsning

Bygg/Arkitektur Wallenstam ska ta första co-livingkonceptet till stadsdel i Söderort. Fastighetssverige berättar mer.


Wallenstam föreslås få två markanvisningar på totalt 270 bostäder.

Dubbla markanvisningar till börsjätten

Bygg/Arkitektur Wallenstam förslås få två markanvisningar i Stockholm för totalt över 250 bostäder. Fastighetssverige berättar mer.


Till vänster synd gestaltningsförslaget på det nya höghuset i Västra Hagsätra, till höger syns en visionsbild med nytt bostadshus och ett omgestaltat torg som är tänkt att öppna upp siktlinjer och öka orienterbarheten i Hagsätra centrum.

Hagsätra kan få ny centrummarkör

Bostäder Nytt centralt höghus på upp till 16 våningar kan bli aktuellt i Västra Hagsätra. Fastighetssverige berättar mer om planerna för området.


Sveafastigheter har sedan tidigare en markanvisning för byggandet av 130 bostäder vid Hagsätra centrum, ett uppdrag som är en del av jätteprojektet Fokus Hagsätra Rågsved.

De föreslås överta Peab-uppdrag i storprojektet

Bygg/Arkitektur I början av mars valde Peab att återlämna en markanvisning för bostadsbyggande i en del av det omfattande utvecklingsprojektet för Hagsätra och Rågsved i södra Stockholm. Nu förslår exploateringskontoret att en ny byggherre övertar markanvisningen. Fastighetssverige berättar mer.


Botrygg köper utvecklingsfastighet i Stockholm.

Botrygg köper utvecklingsfastighet i Stockholm

Transaktioner Botrygg har förvärvat tomträtten Låsgången 1 i Hagsätra, Stockholm. I dag består den av en mindre industribyggnad. Botrygg avser söka ny detaljplan för att uppföra ett punkthus i cirka tio våningar likt intilliggande bebyggelse.


Profilbygget som ska lyfta Hagsätra

Bygg/Arkitektur Sveafastigheter vill bygga bostäder, bio, café och kontor med coworking i Hagsätra centrum. I veckan väntas man få en markanvisning från exploateringsnämnden.