Image

HSB köper över 100 lägenheter i Borås

Transaktioner HSB Göta köper ett nytt centralt beläget lägenhetsbestånd i Borås. Totalt rör det sig om 14 hyreshus med sammanlagt 107 lägenheter.


HSB och Peab bygger i Jönköping

Bygg Peab har fått uppdraget att bygga 70 bostadsrättslägenheter, 150 studentlägenheter samt parkeringsplatser i Jönköping. Beställare till bostadsrätterna är HSB Göta och till studentlägenheterna Brandtornet AB. Den sammanlagda kontraktssumman uppgår till 200 miljoner kronor.


Frövifastighet riskerar tvångsförvaltning

Juridik Hyresgästföreningen lämnade i går in en ansökan till hyresnämnden om tvångsförvaltning av en fastighet i Frövi. Fastigheten ägs av en norsk koncern, som redan har flera bolag i konkurs.


Norskt bolag begärs i konkurs

Bolag Ett norskt bolag som äger bostäder i Mellansverige har begärts i konkurs. En tvångsförvaltare har utsetts.


HSB bygger med ny boendeform

Bygg Nu startar bygget av HSB Stockholms första bostäder i den nya boendeformen kooperativ hyresrätt. Bostäderna byggs i Sköndal.


HSB Skåne köper i Hässleholm

Transaktioner HSB Skåne har köpt en före detta kasernfastighet med 40 hyreslägenheter på T4-området i Hässleholm. Säljare är Tornet.


Sigillet köper i Kungälv

Transaktioner Sigillet Fastighets AB har förvärvat tre fastigheter i centrala Kungälv. Fastigheterna innehåller såväl butiks- och kontorslokaler samt bostadslägenheter.


NCC bygger för HSB i Nynäshamn

Bygg NCC bygger 41 bostäder på Hamnklippan i centrala Nynäshamn på order av HSB. Ordern är värd 70 miljoner kronor.


HSB köper i Kviberg

Transaktioner HSB Göteborg köper 80 hyresrätter i Kviberg, Göteborg, av KB Byggcentralen i Vallda.
Därmed äger HSB Göteborg cirka 270 lägenheter i Kviberg.


GE i fortsatt strid om Atollen

Bolag I ett brev till Jönköpings kommun kräver GE Capital Real Estate ersättning för sitt åtagande i Atollenprojektet. GE skriver också att de nuvarande byggherrarna inte kommer att fullfölja sina åtaganden.


Han blir ny ordförande i HSB

Bolag Kent-Olof Stigh avgick från ordförandeposten i HSB för ett år sedan. Sedan dess har Sture Blomgren varit tillförordnad ordförande. Men nu har en enig valberedning tagit fram ett namn till posten - en man som varit heltidspolitiker i många år.


Trobo säljer till HSB

Transaktioner Trobo, Trosas kommunala bostadsbolag, säljer 400 lägenheter till HSB Sörmlandsbostäder.
Det innebär att Trobo säljer nästan halva sitt bestånd.


Nytt samarbete för
hållbarhetscertifiering av stadsdelar

Sverige 22 aktörer, bland annat fastighets- och byggbolag, kommuner och organisationer, har dragit igång projektet Hållbarhetscertifiering av stadsdelar (HCS). Syftet är att förbättra samordningen mellan stat, kommun och privata intressenter.


HSB köper i Finspång

Transaktioner HSB köper en fastighet med 26 lägenheter och två lokaler i Finspång.


Ny saluhall byggs i Göteborg

Bygg Konsortiet som står bakom den nya stadsdelen Kvillebäcken, med 1 600 nya lägenheter, i Göteborg skapar nu också en ny saluhall i området. Saluhallen beräknas stå färdig under 2013.


HSB köper nio fastigheter i Stockholm

Transaktioner HSB köper en fastighetsportfölj bestående av nio hyresfastigheter i Stockholms närförort.
Säljaren är en privat aktör. HSB tillträder fastigheterna den 1 mars.


HSB säljer för
100 miljoner kronor

Transaktioner HSB Östergötland säljer två centrumfastigheter, i Kumla och Hallsberg, till Gävlebolaget Rätt Fastigheter AB. Parterna kommunicerar ingen köpeskilling, men Fastighetssverige uppskattar den till cirka 100 miljoner kronor.


Fondexgruppen
köper av HSB i Stockholm

Transaktioner Fondexgruppen har köpt tre garagefastigheter i Stockholms innerstad. Fastigheterna är så kallade 3D-fastigheter och säljare är HSB.


HSB Stockholm köper i Solna

Transaktioner HSB Stockholm köper en fastighet i Solna med 30 lägenheter. Säljare är en privat aktör.


Wihlborgs köper i centrala Lund

Transaktioner Wihlborgs köper en kontors- och butiksfastighet i Lund för 320 miljoner kronor och en logistikfastighet i Fosie, Malmö, för 36,4 miljoner kronor.