Image
Christina Hambäck.

Christina Hambäck ny styrelseledamot i Gladsheim

Bolag I samband med Gladsheim Fastigheters årsstämma den 26 maj valdes Christina Hambäck som ny ledamot i bolagets styrelse. I övrigt omvaldes sittande styrelse, med undantag för bolagets vd David Dahlgren.


Christer Fors och Hanna Keberku.

Gladsheim Fastigheter anställer transaktionschef och hållbarhetschef

Karriär Gladsheim har förvärvat flera bestånd under 2022 och tillväxtresan kommer fortsätta. Hållbarhetsarbetet är också ett område som kommer få ännu mer fokus framöver. Gladsheim förstärker därför nu organisationen med en transaktionschef och en hållbarhetschef.


Ilija Batljan.

SBB miljardsäljer till Gladsheim

Transaktioner SBB avyttrar 23 fastigheter i Finspångs kommun till Gladsheim för 1,35 miljarder kronor.


Gladsheim köper i Karlskoga.

Gladsheim köper bestånd i Karlskoga

Transaktioner Gladsheim Fastigheter har köpt ett bostadsbestånd i Karlskoga omfattande 83 lägenheter. Beståndet utgörs av tre fastigheter, med en total uthyrbar yta om 9 818 kvadratmeter, var av 78 procent av fastighetsvärdet utgörs av bostäder och 22 procent av lokaler. köpet sker i bolagsform med ett underliggande fastighetsvärde om 65 miljoner kronor. Säljare är Hallbergs Hyreshus och tillträde genomfördes den 16 maj. Efter köpet uppgår Gladsheims bestånd, inklusive meddelade förvärv, till över 2 100 lägenheter och ett samlat fastighetsvärde om cirka 2 875 miljoner kronor.


David Dahlgren, vd Gladsheim Fastigheter.

Gladsheim fortsätter tillväxten med amerikanskt kapital

Bolag Sommaren 2021 skrev Gladsheim ett avtal med den amerikanska investeraren Ares Management som fram till 2026 ska investera upp till två miljarder kronor i bolaget. Det senaste året har Ares kapital hjälp Gladsheim att dubbla antalet lägenheter i beståndet och nästan trippla fastighetsvärdet. För Fastighetssverige berättar Gladsheims vd David Dahlgren mer om det framgångsrika samarbetet och hur de ska fortsätta att växa tillsammans med fler förvärv på gång redan i närtid.


Knut Pousettes Fastator säljer till David Dahlgrens Gladsheim.

Säljer Svenska Bostadskompaniet – 20 procent över värdering

Transaktioner Gladsheim köper Svenska Bostadskompaniet för ett underliggande värde om 630 miljoner kronor av bland andra Fastator.


David Dahlgren, vd Gladsheim Fastigheter.

Gladsheim expanderar och förstärker organisationen

Bolag Gladsheim Fastigheter fortsatte att expandera under 2021 och det samlade beståndet uppgick vid årsskiftet till 2,2 miljarder kronor i värde och 1 700 lägenheter. I samband med att fastighetsportföljen expanderar växer även bolaget. Under våren har Gladsheim rekryterat fyra nya medarbetare; två medarbetare som kommer arbeta med hyresadministration, en controller och en affärsområdeschef.


Linda Forsberg Hansson.

Gladsheim värvar fastighetschef från Castellum

Karriär Gladsheim Fastigheter anställer Linda Forsberg Hansson som ny fastighetschef. Hon tillträder tjänsten i mars 2022 och kommer ansvara för samtliga fastigheter och utveckling av beståndet.


Gladsheim köper i Skövde och Karlskoga.

Gladsheim köper två bestånd – passerar två miljarder i fastighetsvärde

Transaktioner Gladsheim Fastigheter har genomfört två förvärv, ett i Skövde och ett i Karlskoga. Efter de båda förvärven uppgår Gladsheims bestånd till cirka 1 700 lägenheter och ett samlat fastighetsvärde om 2 100 miljoner kronor.


Gladsheim förvärvar bostadsbestånd i Kungsör och Köping.

Gladsheim förvärvar bostadsbestånd i Kungsör och Köping

Transaktioner Gladsheim Fastigheter har ingått avtal om förvärv av ett bostadsbestånd i Kungsör och Köping. Beståndet utgörs av 29 fastigheter och omfattar 182 lägenheter samt en mindre mängd lokaler där större delen ligger Kungsör och en mindre del i Köping.


David Dahlgren, vd Gladsheim.

Gladsheim förvärvar bestånd för över en halv miljard

Transaktioner Gladsheim Fastigheter har tecknat avtal om två förvärv, ett i Eskilstuna och ett i Tibro. Efter de båda förvärven uppgår Gladsheims bestånd till totalt cirka 1 350 lägenheter och ett samlat fastighetsvärde om 1 670 miljoner kronor.


David Dahlgren, vd Gladsheim.

Miljardglädjen i Gladsheim: "En game changer för oss"

Bolag Under tisdagen var det extra glatt i Gladsheim och för vd:n David Dahlgren – bolaget säkrade nämligen ett avtal med den amerikanska investeraren Ares Management som under de kommande fyra åren ska investera upp till två miljarder kronor i eget kapital i Gladsheim Fastigheter. För Fastighetssverige berättar David Dahlgren mer om hur den stora affären blev till, varför den "transformerar" Gladsheims möjligheter och vad man vill satsa extra mycket på med det nya kapitalet i hamn.


Gladsheim anställer Per Grundström som finansdirektör.

Gladsheim anställer Per Grundström som finansdirektör

Karriär Gladsheim Fastigheter har anställt Per Grundström som ny finansdirektör. Per kommer att tillträda sin tjänst i augusti med fokus på finansiering, transaktioner, affärsutveckling och finansiell uppföljning.


David Dahlgren, vd Gladsheim.

Här är David Dahlgrens otroliga tillväxtplaner för Gladsheim

Bolag Gladsheim förvaltar och förädlar hyresbostäder i mellanstora svenska orter i tillväxtregioner med bra kommunikationer och i nära anslutning till universitet och regionhuvudstäder. Fastighetssverige diskuterar med företagets vd och grundare David Dahlgren. Så här ser han på marknaden och här är det otroliga tillväxtmålet.


Gladsheim köper i Kungsör.

Gladsheim köper bostadsbestånd i Kungsör

Transaktioner Gladsheim Fastigheter har förvärvat ett bostadsbestånd i Kungsör. Beståndet utgörs av tio fastigheter med 83 procent bostäder och omfattar 82 lägenheter samt en mindre mängd lokaler. Förvärvet sker i bolagsform med ett underliggande fastighetsvärde om 70 miljoner kronor. Totala antalet kvadratmeter uppgår till 6 820 kvadratmeter. Direktavkastningen bedöms uppgå till 4,9 procent. Säljare är Fastighetsaktiebolaget Ormvråken AB. Efter förvärvet uppgår Gladsheims bestånd till drygt 880 lägenheter med ett fastighetsvärde om cirka 900 miljoner kronor.


Gladsheim köper i Skövde.

Gladsheim köper bestånd i Skövde

Transaktioner Gladsheim Fastigheter har förvärvat ett bostadsbestånd i Skövde för 88 miljoner kronor. Beståndet utgörs av fyra fastigheter och omfattar 80 lägenheter samt en mindre mängd lokaler. Totala antalet kvadratmeter uppgår till 6 650 kvadratmeter. De kommersiella hyresgästerna utgörs främst av Folktandvården, en veterinärklinik och ett gym. Direktavkastningen uppgår till 4,25 procent. Säljare är Westsson Fastigheter. Efter förvärvet uppgår Gladsheims bestånd till närmare 800 lägenheter med ett fastighetsvärde om cirka 775 miljoner kronor.


Gladsheim köper i Eskilstuna.

Gladsheim Fastigheter köper i Eskilstuna

Transaktioner Gladsheim Fastigheter har förvärvat en välkänd bostadsfastighet i Eskilstuna. Den totala ytan uppgår till 3 590 kvadratmeter, varav 73 procent utgörs av bostäder, fördelat på 32 lägenheter. Förvärvet sker i bolagsform med ett underliggande fastighetsvärde om 86 miljoner kronor.


David Dahlgren, vd för Gladsheim.

Nystartade snabbväxaren: "Har kapacitet att växa portföljen till en miljard"

Bolag Snabbväxaren Gladsheim har fått en ljus start under sitt jungfruår i fastighetsbranschen. Grundaren David Dahlgren berättar för Fastighetssverige om den kvicka utvecklingsresan, investeringsmöjligheterna och lärdomarna från Amasten-tiden som han tar med sig in i framtiden.


David Dahlgren.

Gladsheim fortsätter förvärvståget

Transaktioner Efter att ha gjort sitt första förvärv i maj fortsätter Gladsheim Fastigheter sin förvärvsresa. Nu köper bolaget ett bostadsbestånd i Eskilstuna och gör därmed sin fjärde affär.


David Dahlgren.

Gladsheim genomför nyemission

Bolag Gladsheim har genomfört en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen tillför bolaget ett kapital om 195 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen har skett till senast rapporterade substansvärde och möjliggör fortsatt tillväxt. Inklusive den aktuella emissionen har Gladsheim emitterat aktier till ett värde om 335 miljoner kronor. Fastighetsvärdet före emissionen uppgår till cirka 440 miljoner kronor fördelat på 600 lägenheter, samt en mindre andel lokaler med konverteringspotential.