Image

Nio Turning Torsos i vakanta kontorslokaler i Malmö

Lista Med hjälp av CityMark Analys kan Fastighetssverige presentera exklusiva siffror om kontorsmarknaden i Malmö. Här kan du läsa om vakansutveckling och vakanser det senaste halvåret, hyresutvecklingen jämfört med 2021 och hur kommande utbud på marknaden ser ut från årsskiftet.


Centrala Uppsala

Färska talen – här är Uppsalas kontorsmarknad i siffror

Lista Citymark Analys har tagit fram detaljerad statistik över olika delar av kontorsmarknaden i Uppsala och Malmö, både vad gäller utvecklingen under 2022 och det som komma skall de närmaste åren.


Talen som visar läget på Göteborgs kontorsmarknad

Bolag Med hjälp av Citymark Analys kan Fastighetssverige presentera exklusiva siffror om kontorsmarknaden i Göteborg. Här kan du läsa om vakansutveckling och vakanser det senaste halvåret, hyresutvecklingen jämfört med 2021 och hur kommande utbud på marknaden ser ut från årsskiftet.


Stockholm.

Unika talen: Så är läget på kontorsmarknaden i Stockholm

Bolag Med hjälp av Citymark Analys kan Fastighetssverige nu presentera exklusiva siffror om kontorsmarknaden i Stockholm. Här kan du läsa om vakansutveckling och vakanser det senaste halvåret, hyresutvecklingen jämfört med 2021 och hur kommande utbud på marknaden ser ut från årsskiftet.


Hyresmarknaden för kontorslokaler i Malmö har stärkts den senaste tiden, enligt CityMark Analys senaste kartläggning.

Färre vakanser på Malmös kontorshyresmarknad

Uthyrning Hyresmarknaden för kontorslokaler i Malmö har stärkts den senaste tiden, enligt CityMark Analys senaste kartläggning. Vakansgraden har minskat på de flesta delmarknader och uthyrningen har återhämtat sig efter tre svaga år. Den kommande lågkonjunkturen och ett relativt stort inflöde av nyproducerade kontorsytor innebär dock att utsikterna är osäkra.


Habitat 7 vid Masthuggskajen i Göteborg.

Kontorsbyggandet minskar – men inte i Göteborg

Bygg/Arkitektur Byggstarterna för kontor har minskat det senaste året. Men Göteborg går mot strömmen, där ökade nyproduktionen av kontor, visar Byggfaktas senaste rapport.


Byggstarterna stod till under september

Byggfaktas Byggstartsindikator stod still även under september

Bostäder Byggstarterna av nyproduktionsprojekt ökade marginellt mellan augusti och september enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Bostadsbyggandet ökade något medan övrigt byggande minskade. Mellan september 2021 och september 2022, har Byggstartsindikatorn minskat med 3,1 procent.


Vy över Malmö.

Osäkra utsikter för Malmös kontorshyresmarknad

Uthyrning Hyresmarknaden för kontorslokaler i Malmö visar en stabilare utveckling efter pandemiåren. CityMark Analys kartläggningar visar att vakansgraden visserligen ökat det senaste halvåret men den är lägre än för ett år sedan. Arbetsmarknaden för kontorssysselsatta är stark i nuläget men osäker på sikt, det är också osäkert hur marknaden kommer att reagera på nya arbetssätt och minskad kontorsnärvaro som följer i spåren av pandemin.


Tor Borg, analyschef på Citymark Analys/Byggfakta.

Citymark Analys: Obalanser på Göteborgs hyresmarknad för kontorslokaler

Göteborg Den svaga utvecklingen på hyresmarknaden för kontorslokaler i Göteborg fortsätter. Citymark Analys kartläggningar visar att vakansuppgången fortsätter trots rekordstora uthyrningar. Osäkerhet om konjunkturläge och framtida kontorsnärvaro i kombination med stor nyproduktion av kontorslokaler innebär att förutsättningarna inför framtiden är utmanande.


Stora Kontorsdagen
Ingemar Rindstig, Mattias Persson och Peter Wiman står för en rad tunga analyser på Stora Kontorsdagen på At Six i Stockholm den 18 november.

Stora Kontorsdagen: Notera den 18 november i almanackan!

Stora Kontorsdagen Den 18 november är det dags för höstens mötesplats för dig som jobbar med kontorsfastigheter. Det är på Stora Kontorsdagen på At Six i Stockholm du skaffar dig försprång in i fastighetsvintern. Dagen inleds med ett antal tunga analyser som ger dig full koll på omvärlden och segmentet.


Citymark Analys rekryterar Johan Andersson

Karriär Får titeln senior Key Account Manager.