Image
Magnolia Bostad och Wästbygg är två av de första företagen i Sverige som ansökt om och fått beteckningen Nasdaq Green Equity Designation.
Magnolia Bostad och Wästbygg är två av de första företagen i Sverige som ansökt om och fått beteckningen Nasdaq Green Equity Designation. Bild: Magnolia Bostad

Wästbygg och Magnolia Bostad får ny grön märkning

Energi/miljö Wästbygg Gruppen och Magnolia Bostad är två av de första företagen i Sverige som ansökt om och fått beteckningen Nasdaq Green Equity Designation.
Publicerad den 10 Juni 2021

Nasdaq erbjuder Nasdaq Green Designations till bolag noterade på sina nordiska huvudmarknader och First North Growth Market, inklusive Premier-segmentet, i Sverige, Finland and Danmark.

Den gröna märkningen ger en ökad synlighet mot investerare som letar efter hållbara investeringar. Nasdaq Green Equity Designation riktar sig till företag där över 50 procent av omsättningen härrör från aktiviteter som anses vara gröna och vars investeringar till övervägande delen sker i gröna aktiviteter. Omsättningen från fossila bränslen måste vara mindre än fem procent. Vid ansökan görs en kvalitativ bedömning av företagets överensstämmelse med Nasdaq Green Equity Principles av en granskare godkänd av Nasdaq. Godkända granskare är för närvarande Cicero Shades of Green och V.E, part of Moody's ESG Solutions.

– Wästbygg har, som en naturlig del av vårt hållbarhetsarbete, utvecklat ett ramverk som möjliggör en grön märkning av både aktie- och skuldinstrument. Ramverket används för att ytterligare öka transparensen runt vårt klimatavtryck och utgör ett internt styrmedel för att ta hållbara affärsbeslut. Genom att gå med i Nasdaq Green Equity Designation tydliggör vi vår hållbarhetssatsning ytterligare och vi är stolta över att vara bland de första företagen i Sverige som fått vår ansökan godkänd, säger Jörgen Andersson, vd på Wästbygg Gruppen AB.

Magnolia Bostads gröna ramverk för aktier beaktar företagets hela affärsmodell. Uppföljning av ramverket kommer att ske årligen där Magnolia Bostad kommer att rapportera hur stor del av bolagets omsättning, kostnader och investeringar, var och en för sig, som är kopplade till miljöcertifierade projekt eller andra projekt som också har lika med eller mer än tio procent lägre energiförbrukning än lagkrav enligt Boverkets byggregler.

– Vi är glada att Nasdaq nu erbjuder oss att ytterligare tydliggöra vårt hållbarhetsvärde för våra investerare genom bland annat att ge Magnolia Bostad en grönmarkering på aktielistan, säger Johan Tengelin, vd, Magnolia Bostad.

– Som en del av Nasdaqs engagemang inom ESG, och baserat på den ökade efterfrågan på hållbara investeringar, lanserade vi Nasdaq Green Designations för att stödja aktieemittenter med deras gröna affärsmodeller och strategier. Vi är glada att Wästbygg Gruppen är en av de första emittenterna som ansöker, och det är med glädje som vi stöder dem med den synlighet som Nasdaq kan erbjuda på deras fortsatta resa som ett Nasdaq Green Equity Designation-företag, säger Adam Kostyál, chef för European Listings, Nasdaq.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Pilotprojektets slutsats: Si och så med byggaktörsdrivna detaljplaner

Bygg/Arkitektur Stadsbyggnadsnämnden har i budget för 2020 och 2023 fått i uppdrag av kommunfullmäktige att pröva och utvärdera så kallade byggaktörsdrivna planprocesser. Slutsatserna har nu presenterats i ett utlåtande av stadsbyggnadskontoret, och man kan konstatera att det är högt och lågt i fynden från de tre pilotprojekten som staden använt sig av. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige