Image
Sorin Valdman.
Sorin Valdman.

Vendus kompletteringsköper för 180 miljoner kronor

Transaktioner Vendus genomför kompletterande förvärv om cirka 180 miljoner kronor i fyra separata off-market transaktioner.
Publicerad den 21 Juni 2022

Vendus Sweden AB, ett fastighetsbolag etablerat under mars 2022 genom ett samarbete mellan V Real Invest AB ("Venandi Fastigheter"), MEL & ME Fastighet AB ("MEL & ME Fastighet") och Carnegie Investment Bank AB ("Carnegie"), har tecknat avtal om kompletterande förvärv genom fyra separata transaktioner med ett totalt fastighetsvärde om cirka 180 miljoner kronor. Samtliga förvärv har skett off-market.
De tillkommande fastigheternas hyresintäkter utgörs till cirka 74 procent av dagligvaruhandel (Axfood och Ica) och resterande del genereras från övrig handel (Ahlsell med flera).

Det underliggande fastighetsvärdet i Vendus uppgår efter dessa transaktioner till cirka 2,3 miljarder kronor och det finns en tydlig målsättning att nå ett fastighetsvärde om totalt 5,0 miljarder kronor inom 3–5 år för bolaget.

Vendus har sedan bolaget initierades även genomfört ett antal omförhandlingar samt slutfört flertalet nyuthyrningar varav den största av dessa utgörs av en nyetablering inom fastigheten Köpmannen 5, Hälla handelsområde där Byggmax etablerar en ny butik om cirka 1 200 kvadratmeter.

– Vendus visar genom ovan transaktioner sin förmåga att identifiera och förvärva attraktiva handelsplatser genom direkt dialog med respektive säljare. Segmentet dagligvaruhandel påvisar återigen sin generella motståndskraft mot oroligheter i marknaden och vi väntar oss nu en generellt stark hyrestillväxt samt ökad omsättning i våra livsmedelsbutiker. Genom Vendus aktiva förvaltning har vi förmågan att säkerställa kontinuerligt värdeskapande via bland annat nyuthyrning, omförhandling samt förädling av fastigheter inom vår befintliga portfölj genom en egen organisation, vilket över tid skapar förutsättningar för en attraktiv avkastning för bolagets aktieägare. Vendus jobbar nu även vidare med ett flertal spännande pågående dialoger gällande ytterligare förvärv vilka vi hoppas kunna genomföra inom kort. Vi är bara i början av vår resa med Vendus. Ledningen ser fram emot att fortsätta arbetet tillsammans med våra hyresgäster i syfte att skapa attraktiva lönsamma handelsplatser med ett tydligt fokus inom hållbarhet och långsiktigt värdeskapande, säger Sorin Valdman, vd för Vendus.
TM & Partners samt Klara Consulting har agerat som rådgivare till Vendus i transaktionerna ovan.

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Carl Janglin beskriver turbulensen på OP: "Tvingades krympa för att överleva"

Bolag Oscar Properties avgående vd Carl Janglin berättar för Fastighetssverige varför han lämnar bolaget, hur pressen har varit de senaste månaderna och varför den korta tiden på bolaget inte blev som han hade tänkt.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige