Image
Vakansgrad för kontorslokaler i Centrala Göteborg och Stockholm, 2009-2023. Göteborg i rött och Stockholm i blått.
Vakansgrad för kontorslokaler i Centrala Göteborg och Stockholm, 2009-2023. Göteborg i rött och Stockholm i blått. Bild: Citymark Analys

Vakansgraden fortsätter öka i Göteborgs kontorsmarknad

Göteborg Vakansgraden för kontor har fortsatt öka under 2023 i Göteborg, samtidigt som omsättningen på hyresmarknaden ligger kvar på rekordnivåer, enligt den senaste kartläggningen från Citymark Analys. De senaste årens stora tillskott av nya kontorsytor pressar marknaden.
Publicerad den 6 November 2023

Citymark Analys kartlägger i detalj kontorshyresmarknaden i Göteborg och andra större städer i Sverige två gånger om året. Vakansgraderna har stigit markant de senaste åren. Den senaste kartläggningen visar att vakanserna fortsätter öka. I centrala Göteborg var vakansgraden i höstens mätning 9,8 procent, att jämföra med 9,5 procent i våras.

Central Business District har stått för merparten av den senaste tidens vakansuppgång, men vakanserna har ökat i de flesta stadsdelar. För Lindholmen, Gårda, Gullbergsvass och Stampen noteras dock en lite stabilare utveckling. Utanför centrala Göteborg har vakanserna minskat något men ligger fortfarande på historiskt höga nivåer. I de centrala delarna ligger numera vakansgraden i det nyare segmentet högre än i det äldre segmentet, vilket indikerar att marknaden har svårt att svälja alla nya ytor. Utanför centrum är dock vakansgraden betydligt lägre i det nyare beståndet än i det äldre.
– Samtidigt som mycket nya kontorsytor tillförts marknaden i Göteborg har efterfrågan hållits tillbaka, först av pandemin och nu av en avmattning i sysselsättningstillväxten i de kontorsintensiva branscherna. Resultatet har blivit snabbt ökande vakanser. En liten ljusning är dock att mängden kommande vakanser, det vill säga ytor som väntas bli vakanta framöver på grund av färdigställd ej uthyrd nyproduktion eller uppsägningar av befintliga hyresavtal, minskat, säger Cecilia Gunnarsson, marknadsanalytiker på Citymark Analys.

Omsättningen på marknaden för kontorslokaler I Göteborg återhämtade sig snabbt efter pandemiutbrottet 2020. Under 2022 sattes nytt omsättningsrekord med drygt 350 avtal om sammanlagt över 180 000 kvadratmeter, mycket tack vare uthyrningar i nybyggnationsprojekt. Utfallet hittills i år tyder på att omsättningen kommer att landa på höga nivåer även under 2023.

Till skillnad från tidigare år då uthyrningen av nyare lokaler stått för nästan tre fjärdedelar av omsättningen så har äldre lokaler stått för omkring 60 procent av omsättningen hittills i år. Centrala Göteborg står för ungefär 70 procent av omsättningen och ytterområdena för 30 procent, vilket är i linje med de senaste årens utfall.
– De senaste åren har nyare kontorsytor i de centrala delarna stått för nästan hälften av omsättningen på kontorsmarknaden. Hittills i år är det dock uthyrningar i det äldre segmentet som står för större delen av omsättningen. Det indikerar att marknaden påbörjat anpassningen till den stora mängd kontorsyta som färdigställts de senaste åren och att det finns en hel del efterfrågan även i det äldre segmentet, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Kreditanalytikern: "Rekonstruktionshotet är inte överspelat för SBB"

Ekonomi/Finansiering På nytt står SBB:s ekonomi i fokus när likviditeten framåt ifrågasätts, denna gång av kredithuset Fitch. Fastighetssverige vände sig till Louis Landeman, chef för kreditanalys på Danske Bank, för hans åsikter om hur bolaget hanterat krisen så här långt och vilka utmaningar de har framåt.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige