Image
Hannes Malm, COO för Realy Bostad.
Hannes Malm, COO för Realy Bostad. Bild: Realy Bostad

Unga svenskar alltmer oroliga för sin boendesituation

Bostäder Det ekonomiska läget gör att nästan hälften av svenskarna upplever oro över sin befintliga boendesituation. Bland unga är siffran hela 74 procent, vilket är en markant ökning från förra året då 60 procent i åldersgruppen kände oro. Hyreshöjningar och elkostnader följt av räntehöjningar är de anledningar som flest anger som orsak till sin oro. Det visar en ny och uppföljande YouGov-undersökning genomförd på uppdrag av bostadsutvecklaren Realy Bostad.
Publicerad den 20 Maj 2024

Sverige befinner sig fortfarande i en lågkonjunktur. I februari låg elva av tretton indikationer i SCB:s konjunkturklocka under sin långsiktiga trend. Men det finns en framtidsoptimism. Riksbankens styrränta förväntas ha nått sin topp för denna gång och marknaden tror på fortsatt nedgång efter ett första positivt räntebesked i maj i år.

Trots de positiva indikationerna på att ekonomin är på väg att återhämta sig är nästan varannan (49 procent) svensk orolig över sin boendesituation på grund av det ekonomiska läget. Detta är en svag ökning från förra året då 47 procent kände oro. Men bland den yngre målgruppen 18–29 år är uppgången stor, från 60 procent som kände oro 2023 till hela 74 procent i år. Förutom ålder har hushållens inkomstnivå störst påverkan på oron, skillnaden mellan låginkomsttagare 58 procent (62 procent år 2023) och höginkomsttagare 34 procent (38 procent år 2023) är markant och lika stor som förra året. Dessutom är de som har yngre barn mer än dubbelt så oroliga (69 procent) som pensionärer/arbetsinaktiva utan barn (27 procent).

– Ungas oro har ökat kraftigt från förra året från en redan hög nivå och vi ser en liknande utveckling för familjer med små barn. Fortsatta räntehöjningar under året och övriga utgiftsökningar har tvingat många att tömma sparkontot och leva med mindre marginaler. Detta samtidigt som produktionen av nya bostäder minskat drastiskt med en ökad bostadsbrist och färre boendealternativ som följd, säger Hannes Malm, COO Realy Bostad.

Trots att ränteutvecklingen enligt de flesta nått sin topp kvarstår en fortsatt hög oro för stigande räntekostnader. Andelen svenskar som oroar sig för stigande räntekostnader är fortsatt hög (45 procent jämfört med 51 procent 2023), vilket sannolikt kan förklaras av släpande effekter av räntehöjningarna för de med längre räntebindning.

Anledningen som flest anger som skäl till sin oro är hyreshöjningar vilket även innefattar oro för avgiftsökningar bland de som bor i bostadsrätt (55 procent, jämfört med 45 procent år 2023), följt av elkostnader/elpriset, 48 procent, (59 procent år 2023).

Sett till hela undersökningen har oron bland kvinnor ökat något medan oron bland män har sjunkit, men skillnaderna mot förra året är små. Bland de som bor i hyresrätt är dock skillnaderna mellan könen större. Där uppger nu 59 procent av kvinnorna att de känner en oro jämfört med 51 procent 2023. Bland män som bor i hyresrätt är utvecklingen den omvända – här har andelen som känner oro över sin boendesituation minskat från 58 procent till 51 procent.

Orsakerna till oro skiljer sig också mellan könen på vissa punkter. Män är mer oroliga för sämre kontroll på boendekostnader (24 procent) jämfört med kvinnor (tolv procent). Även sjunkande bostadspriser oroar män (20 procent) i högre utsträckning än kvinnor (elva procent).

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Insatsteam ska lösa bostadsbyggandet i nyindustrialiseringsorter

Bostäder Fyra bostadsministrar, 3,5 år som samordnare och varav ett år som utredare – nu kommer förslagen från den statliga utredaren för hur bostadsbyggandet ska öka. Rapport från ett skeende är namnet som utredare Peter Larsson gett utredningen om hur samhällsbyggandet i Norrbottens och Västerbottens län ska öka och strukturella hinder minska. Tre förslag är redan under beredning och nu kommer fler förslag på hur aktörerna ska samordnas för att säkra befolkningsförsörjningen ska gå i rätt takt för den gröna industrins framfart.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige