Image

Stenvalvet köper för 250 miljoner

Transaktioner Stenvalvet – före detta Lönnbacken – köper fem fastigheter av Peab för 250 miljoner kronor.
Publicerad den 11 December 2014

Stenvalvet köper ett äldreboende under uppförande i Upplands Väsby och fyra samhällsfastigheter på Visborgsområdet i Visby.

Äldreboendet i Upplands Väsby består av 76 lägenheter och förhyrs i sin helhet av Upplands-Väsby kommun. I samhällsfastigheterna i Visby finns bland annat en vårdcentral, företagshälsovård och Gotlands Fornvänner som hyresgäster.

De förvärvade fastigheterna omfattar totalt cirka 12 200 kvadratmeter med en förvärvsvolym om cirka 250 miljoner kronor.

- Vi är mycket nöjda med denna transaktion. Vi förvärvar ett nybyggt äldreboende, uthyrt på lång tid till en kommun i Stockholmsområdet. Dessutom utökar och kompletterar vi vårt befintliga bestånd i Visby på ett bra sätt. Visbyfastigheterna ligger i omedelbar anslutning till våra befintliga samhällsfastigheter i området, säger Stenvalvets marknadschef Greger Hedlund.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Fastighets AB Stenvalvet på Branschguiden

FASTIGHETS AB STENVALVET
Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom segmentet samhällsfastigheter. Totalt äger, förvaltar och utvecklar vi ett hundratal fastigheter med en area av ca 600 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 16 miljarder kronor.

I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som rättsväsende, utbildning, vård och omsorg samt myndigheter. Det är företrädesvis stat, kommun och region som är hyresgäster och utförare.

Fastighetsbeståndet är fördelat över hela Sverige. Stenvalvets ägare är långsiktiga institutionella ...

Läs mer om Fastighets AB Stenvalvet på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Insatsteam ska lösa bostadsbyggandet i nyindustrialiseringsorter

Bostäder Fyra bostadsministrar, 3,5 år som samordnare och varav ett år som utredare – nu kommer förslagen från den statliga utredaren för hur bostadsbyggandet ska öka. Rapport från ett skeende är namnet som utredare Peter Larsson gett utredningen om hur samhällsbyggandet i Norrbottens och Västerbottens län ska öka och strukturella hinder minska. Tre förslag är redan under beredning och nu kommer fler förslag på hur aktörerna ska samordnas för att säkra befolkningsförsörjningen ska gå i rätt takt för den gröna industrins framfart.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige