Image

Stenvalvet förstärker förvaltningsorganisationen

Bolag Monica Gustavsson, Åsa Dahl, Gerry Bergman och Carina Smith är de nya medarbetarna.
Publicerad den 17 Februari 2016

Monica Gustavsson har anställts som förvaltare vid kontoret i Eskilstuna. Monica Gustavsson har många års erfarenhet från fastighetsbranschen och kommer närmast från Kungsleden där hon varit i drygt två år. Monica rapporterar till Tobias Kölborg, regionchef för Mälardalen. Dessutom förstärker region Mälardalen med Åsa Dahl som förvaltningsassistent, placerad i Stockholm.

– Att vara nära våra hyresgäster och ha lokal förankring är grundläggande för en framgångsrik fastighetsförvaltning och genom vår förstärkning av regionkontoren kommer vi att kunna arbeta ännu närmare våra hyresgäster, säger Örjan Johansson, Chef Förvaltning och projekt på Stenvalvet.

Regionerna Skåne och Öst har förstärkts med en förvaltare och en förvaltarassistent. Gerry Bergman är anställd som förvaltare i Skåne och kommer närmast från Riksbyggen. Förvaltarassistent Carina Smith kommer att supportera både Region Öst och Skåne och Carina Smith arbetade senast på Folksam Fastigheter.

Gerry Bergman rapporterar till Fredrik Sörling, regionchef och kommer att vara placerad i Malmö. Carina Smith kommer att rapportera till både Peter Högberg, regionchef Öst och till Fredrik Sörling, regionchef Skåne.

- Henrik Ekberg
henrik@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Fastighets AB Stenvalvet på Branschguiden

FASTIGHETS AB STENVALVET
Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom segmentet samhällsfastigheter. Totalt äger, förvaltar och utvecklar vi ett hundratal fastigheter med en area av ca 600 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 16 miljarder kronor.

I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som rättsväsende, utbildning, vård och omsorg samt myndigheter. Det är företrädesvis stat, kommun och region som är hyresgäster och utförare.

Fastighetsbeståndet är fördelat över hela Sverige. Stenvalvets ägare är långsiktiga institutionella ...

Läs mer om Fastighets AB Stenvalvet på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Insatsteam ska lösa bostadsbyggandet i nyindustrialiseringsorter

Bostäder Fyra bostadsministrar, 3,5 år som samordnare och varav ett år som utredare – nu kommer förslagen från den statliga utredaren för hur bostadsbyggandet ska öka. Rapport från ett skeende är namnet som utredare Peter Larsson gett utredningen om hur samhällsbyggandet i Norrbottens och Västerbottens län ska öka och strukturella hinder minska. Tre förslag är redan under beredning och nu kommer fler förslag på hur aktörerna ska samordnas för att säkra befolkningsförsörjningen ska gå i rätt takt för den gröna industrins framfart.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige