Image
Bild: Istock

Skenande boendekostnader skapar stor oro – mest oroliga är unga

Bostäder Nästan hälften av svenskarna upplever oro över sin befintliga boendesituation på grund av det ekonomiska läget. Unga mellan 18 och 39 år är särskilt oroliga där motsvarande siffra är 60 procent. Ökade elkostnader, räntor och hyror är de anledningar som flest anger som orsak till sin oro. Det visar en ny Yougov-undersökning genomförd på uppdrag av bostadsutvecklaren Realy Bostad.
Publicerad den 22 Mars 2023

Riksbankens åtstramning av penningpolitiken och den europeiska elkrisen är några faktorer som leder till högre boendekostnader och försämrat de svenska hushållens ekonomi. Effekterna syns på flera håll och enligt SCB:s nya kartläggning* är det historiskt låg tillväxttakt på bolånemarknaden som ett resultat av höjda bolåneräntor och sjunkande bostadspriser.

Oron bland svenskarna kopplat till sin nuvarande boendesituation på grund av det ekonomiska läget är utbredd, 47 procent känner oro och bland unga i åldersgrupperna 18-29 år och 30-39 år är motsvarande siffra så hög som 60 procent. Förutom ålder har hushållens inkomstnivå störst påverkan på oron, skillnaden mellan låginkomsttagare (62 procent) och höginkomsttagare (38 procent) är markant.
– Det är tydligt att unga och de med lägst inkomst drabbats hårdast av det ekonomiska läget och därför känner störst oro. Båda grupperna lever från början med mindre marginaler. Många unga är i det livsskedet där de ska skaffa sitt första boende och just nu är det extra svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Även SCB:s statistik om den avmattade bolånemarknaden är en indikation på att många blivit mer försiktiga med att ta bolån, säger Hannes Malm, COO Realy Bostad.

Anledningen som flest anger som skäl till sin oro är elkostnader/elpriset (59 procent), de stigande räntekostnaderna (51 procent) och hyreshöjningar (45 procent). Bland låginkomsttagare ligger elkostnader och hyreshöjningar i topp på 60 procent och endast 31 procent i den gruppen är oroliga för de stigande räntekostnaderna. Det kan jämföras med höginkomsttagare där man är mest orolig för stigande räntekostnader, 75 procent följt av elkostnader, 62 procent. En annan grupp som utmärker sig är familjer med små barn där 70 procent anger att de är oroliga över ökade räntekostnader.
– Just nu befinner vi oss i ett väldigt instabilt ekonomiskt läge och en stundande lågkonjunktur. Att bättre prioritera och hålla koll på sina utgifter kommer bli allt viktigare för alla hushåll. Hyresförhandlingarna som avgjordes i början av året landade betydligt lägre än inflationen och låter fastighetsägarna stå för de faktiska kostnadsökningarna vilket i sin tur skyddar hyresgästerna. Oförutsägbara kostnader som avgifts- och räntehöjningar drabbar främst de som äger sin bostad vilket gör hyresrätter till ett säkrare alternativ ur ett ekonomiskt perspektiv, säger Hannes Malm.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Polestar letar fastighetsägare till jätteetableringen på Hisingen

Göteborg När Fastighetssverige får tag i kommunstyrelsen ordförande Jonas Attenius (S) är han på väg över Hisingsbron, till den plats där 400-årsjubilieumet ska arrangeras. På samma plats som elbilsföretaget Polestar nu har fått en direktanvisning. Han säger att det här är startskottet för den stadsutveckling som kommer ske i Frihamnen. Nu startar försöken att hitta en lämplig partner och framtida fastighetsägare säger Polestars pressansvarige i Europa.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige