Image
Skanska bygger Midtbygda vårdhem i Bergen.
Skanska bygger Midtbygda vårdhem i Bergen. Bild: Skanska

Skanska bygger omsorgsboende i Bergen

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Bergens kommun om att bygga Midtbygda vårdhem i Bergen, Norge. Kontraktet är värt 548 miljoner norska kronor, cirka 550 miljoner svenska kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det tredje kvartalet 2023.
Publicerad den 22 Augusti 2023

Det nya vårdboendet kommer att bli cirka 14 000 kvadratmeter stort och innehålla 100 korttidsboenden, dagaktivitetscenter, rehabiliterings- och träningsanläggningar, cafeteria och ett parkeringsgarage under mark.

Projektet har ambitiösa klimat- och miljömål. Byggarbetsplatsen kommer att drivas som utsläppsfri, med mål om 85 procent minskning av utsläppen genom användning av elektriska entreprenadmaskiner, och byggnaden kommer att bli så kallad "Paris Proof". Det innebär att den kommer att använda klimatvänliga material, förnybar energi och energieffektiva lösningar som ligger i linje med Parisavtalet. Det innefattar också planer på omfattande återanvändning av material från en befintlig byggnad som ska rivas inom projektet. Målsättningen är att miljöcertifiera byggnaden enligt BREEAM NOR, nivå Excellent.

Byggstart blir i oktober 2023 med beräknat färdigställande i oktober 2026.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Skanska Commercial Development Nordic på Branschguiden

Skanska är ett av världens ledande bygg-, fastighets- och projektutvecklingsföretag i Norden, Europa och USA. Genom att gå i spetsen för hållbarhet erbjuder vi konkurrenskraftiga lösningar. Med våra värderingar och en attraktiv affärsmodell bidrar vi till att skapa en hållbar framtid för kunder och samhället och samtidigt skapa värde för aktieägarna.

I Sverige har företaget cirka 9 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2020 till drygt 42 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2020 cirka 2.300 nya hem.

Skanska Kommersiell U...

Läs mer om Skanska Commercial Development Nordic på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Så ska Södra Änggården förvandlas från industriområde till bostadsområde

Bygg/Arkitektur Södra Änggården är en ny, stor stadsdel i Göteborg som utvecklas just nu. Sex olika byggaktörer är involverade i projektet, ett projekt som hålls ihop av Development Partner. För vd Marcus Jonsson, som varit involverad sedan 2017, har det varit en resa genom pandemi, lågkonjunktur och byggkris.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige