Image
Rebecka Eidenert, vd för Studentbostäder i Norden.
Rebecka Eidenert, vd för Studentbostäder i Norden. Bild: Studentbostäder i Norden

SBS tecknar icke-bindande avsiktsförklaring om att sälja sin Köpenhamnsportfölj för 2,1 miljarder

Bolag Studentbostäder i Norden meddelar att bolaget har ingått en icke-bindande avsiktsförklaring om avyttring av sin fastighetsportfölj i Köpenhamn till ett värde om totalt cirka 2,1 miljarder kronor.
Publicerad den 14 Juli 2023

Överenskommet fastighetsvärde för fastigheterna är sammanlagt cirka 2,1 miljarder kronor. I portföljen ingår bland annat en fastighet som SBS ännu inte tillträtt och som följaktligen inte upptagits i bolagets räkenskaper. Enligt SBS preliminära beräkningar innebär de finansiella effekterna vid en överlåtelse på dessa villkor att bolaget redovisar en förlust om cirka 170 miljoner kronor, motsvarande cirka 0,77 kronor per aktie, baserat på tillgångarnas bokförda värde hos SBS per den 30 juni 2023.

SBS överväger transaktionen i syfte att förstärka sin likviditet och finansiella position.

Avsikten är att köparen, en institutionell investerare, ska tillträda portföljen i två omgångar. Det ena tillträdet ska genomföras kort efter det att aktieöverlåtelseavtal ingåtts och det andra tillträdet när entreprenaden har färdigställts. Det andra tillträdet kommer dessutom att vara förbehållet vissa villkor.

Avsiktsförklaringen innebär en exklusivitet för den institutionella investeraren att förhandla med bolaget om villkoren för överlåtelser av fastigheterna men innebär inte någon bundenhet för någon part att genomföra transaktionerna. Lyckas inte parterna enas om villkoren i överlåtelseavtalen kan således bägge parter, när som helst genom meddelande till den andra parten, dra sig ur affären utan något skadeståndsåtagande mot den andre parten.

En eventuell transaktion kommer att genomföras genom ingående av två aktieöverlåtelseavtal och förutsätter att parterna dessförinnan enas om de närmre villkoren för sådana överlåtelser, att den institutionella investeraren genomför en due diligence med beaktande av tekniska, legala, kommersiella, miljömässiga, finansiella och skattemässiga aspekter, att köparen dessförinnan erhållit erforderlig finansiering, samt att parternas respektive styrelse och organ godkänner dessa överlåtelser. Det råder i detta skede osäkerhet kring förutsättningarna att enas om en överlåtelse.

SBS finansiella rådgivare har varit Catella.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Modekedjans inrednings-satsning lämnar centralt läge

Uthyrning Efter fem år lämnar Ellos Home sin butik på Korsgatan mitt i Göteborgs CBD.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige