Image
Helena Ehrenborg
Helena Ehrenborg Bild: Pwc

PWC: Ljusning anas på den europeiska fastighetsmarknaden

Ekonomi/Finansiering Trots ekonomiskt turbulenta tider kommer nu något mer positiva tongångar från fastighetsmarknaden, där allt fler branschaktörer tror på ökad lönsamhet nästa år. Samtidigt finns en stor oro för bland annat räntor, inflation och likviditet.
Publicerad den 23 November 2023

Enligt rapporten Emerging Trends in Real Estate Europe, som för tjugoförsta året har tagits fram av PwC och Urban Land Institute visar resultaten på en trend där allt större hållbarhetsfokus leder till nya investeringar inom nischade områden.
– I årets undersökning uppger 31 procent av de tillfrågade att de är optimistiska när det gäller ökad lönsamhet under 2024. Även om det här är en relativt låg nivå historiskt sett, så är det ändå en tydlig förbättring med sju procentenheter mot förra året, berättar Helena Ehrenborg som är ansvarig för fastighetsbranschen inom PWC Sverige.

Räntor och inflation är fortsatt det som bekymrar branschen mest. Samtidigt är det andra områden som nu växt fram som orosmoment, och där skillnaden är stor mot i fjol. Till exempel är det 51 procent som är bekymrade över likviditet, betydligt fler är de 37 procent som gav samma svar förra året. Ett annat område som sticker ut är medarbetarfrågor såsom nya arbetsformer, kompetens och mångfald. Här uttrycker 45 procent oro, vilket kan jämföras med 32 procent i förra årets undersökning.

Nischade investeringar för en hållbar framtid
Det är tydligt att hållbarhet blir allt viktigare inom branschen. Så många som 80 procent av respondenterna menar att ESG-insatser kommer att ha en väsentlig effekt på tillgångarnas värderingar under de kommande tolv till 18 månaderna. Tittar vi ännu längre fram så förväntas ESG till och med ha allra störst påverkan på fastigheter år 2050.
– Som en konsekvens ser vi att investerare lockas till specifika områden, där ny infrastruktur för energi är det område som rankas högst. Det finns helt klart stor utvecklingspotential för fastighetsaktörer inom områden som batterilagring, solenergianläggningar och infrastruktur för elfordon, menar Helena Ehrenborg.

London fortsatt etta och Stockholm tappar mark
Ett återkommande inslag i undersökningen är jämförelsen mellan europeiska storstäders attraktionskraft. Med de osäkra ekonomiska utsikter som råder så styrs nu många fastighetsinvesteringar till städer som anses som mer finansiellt stabila.
– Därför är det logiskt att det är oförändrat i topp med London som nummer ett och Paris som tvåa. De här två städerna stod för cirka 15 procent av de totala transaktionsvolymerna i Europa under årets första nio månader. För Stockholms del ser vi en tillbakagång med två placeringar till plats 21, avslutar Helena Ehrenborg.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Kreditanalytikern: "Rekonstruktionshotet är inte överspelat för SBB"

Ekonomi/Finansiering På nytt står SBB:s ekonomi i fokus när likviditeten framåt ifrågasätts, denna gång av kredithuset Fitch. Fastighetssverige vände sig till Louis Landeman, chef för kreditanalys på Danske Bank, för hans åsikter om hur bolaget hanterat krisen så här långt och vilka utmaningar de har framåt.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige