Image
Oscar Properties kallar till extra bolagsstämma.
Oscar Properties kallar till extra bolagsstämma. Bild: Axel Ohlsson

Oscar Properties kallar till extra bolagsstämma

Bolag Aktieägarna i Oscar Properties kallas till extra bolagsstämma måndagen den 17 juni. Förslag till beslut avseende antal styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande kommer att presenteras senast i samband med stämman uppger bolaget.
Publicerad den 24 Maj 2024

Bolagets förslag till dagordning under stämman:
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justerare att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Dagordningens godkännande.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman.
8. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
9. Stämmans avslutande

Oscar Properties består som bekant just nu av endast en styrelsemedlem och det är grundaren Oscar Engelbert. Det här är också en detalj som just nu gör att bolaget inte kan ansöka om rekonstruktion och har fått avslag på två ansökningar. Den ena ansökan har överklagats av Oscar Engelbert och hans ombud, mer om det kan du läsa här.

Bolaget är också föremål för en konkursansökan men där blev konkursförhandlingen i början av veckan inställd i väntan på kompletterande handlingar.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Northvolt backar från fabriksplaner – här är Borlänges största fastighetsägare

Bolag En bomb slog ner i Borlänge under onsdagen. Batteritillverkaren Northvolt skrotar sina planer på att bygga en fabrik i staden och 1 000 jobb uteblir. Samtidigt framkommer det att bolaget vill sälja den 900 000 kvadratmeter stora marken. Fastighetssverige har kartlagt de tio största fastighetsägarna i kommunen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige