Image

Ny VD för Veidekke Bostad

KARRIÄR Veidekke Bostad har utsett Per-Martin Eriksson till ny VD. Han efterträder Håkan Bergquist som ska ansvara för att bygga upp en ny verksamhetsgren.
Publicerad den 18 Februari 2008

Per-Martin Eriksson är 48 år och har arbetat inom Veidekke Bostad sedan 2001.

- Jag är väldigt glad över att vi kan knyta Per-Martin till uppgiften som ny VD för Veidekke Bostad. Per-Martin är en omvittnat skicklig affärsman med bred erfarenhet från bostads-branschen. Att vi valde en intern lösning föll sig naturligt också av andra skäl. Veidekke är ett värderingsdrivet företag som gynnas av kontinuitet, att nya chefer kan rekryteras inifrån, säger Per-Ingemar Persson, VD för Veidekke Sverige AB.

- Veidekke Bostad har utvecklats till en stor framgång för Veidekke. Företaget är i dag mycket lönsamt och har en stark position i Stockholms- och Mälardalsregionen. I nästa fas är det angeläget att utveckla verksamheten i Skåne och Göteborgsregionen, samt vidta åtgärder i syfte att förbereda företaget för nästa tillväxtfas. Nu är tiden mogen att successivt inleda ett generationsskifte. I det sammanhanget representerar Per-Martin både erfarenhet och föryngring, fortsätter Per-Ingemar Persson.

Per-Martin Eriksson är civilingenjör från Chalmers i Göteborg och har arbetat på olika ledande befattningar inom bostadsbranschen i mer än 20 år .

- Veidekke Bostad är ett mycket välskött företag med en kompetent och motiverad personal och det känns inspirerande att nu få chansen att ta ansvar för företagets vidare utveckling. Min ambition är att utveckla företagets affärskultur, knyta nya strategiska partners till företaget samt utveckla den interna samverkan i syfte att tillvarata de möjligheter till effektivitets- och produktivitetshöjande åtgärder som Veidekke-Sverigekoncernen i dag ger möjligheter till, säger Per-Martin Eriksson som tillträder som VD den 10 mars.

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

De investerade mest i det egna beståndet under 2023

Lista Fastighetssverige listar nu vilka noterade bolag som investerade mest i sina fastigheter under föregående år.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige