Image
Marita Loft och Jan Erik Saugestad.
Marita Loft och Jan Erik Saugestad. Bild: Storebrand

Nu lanseras Storebrand Nordic Real Estate Fund

Bolag Storebrand Nordic Real Estate Fund är en fastighetsfond som fokuserar på inkomstproducerande hållbara tillgångar, viktade mot hemmamarknaderna i Norge och Sverige.
Publicerad den 11 Januari 2021

– De nordiska länderna har överträffat den europeiska BNP-tillväxten under de senaste 20 åren samtidigt som de haft 16 procent av transaktionsvolymen för fastigheter. Framtiden för regionen är lovande, vilket kombinerat med en konkurrenskraftig förvaltningsstrategi ger goda förutsättningar för fondens utveckling, säger Marita Loft, vd för Storebrand Fastigheter.

Hållbarhet är en integrerad del av både den dagliga fondverksamheten och förvaltningen av fastigheterna. Storebrand Asset Management har även en stark hållbarhetsprestanda enligt GRESB (Real Estate Sustainability Benchmark).
– Storebrand har lett vägen för hållbara investeringar i mer än 25 år och kommer att fortsätta att göra det framöver. Fastigheter är en sektor med stor påverkan på miljön viket gör att det är oerhört viktigt att ha ett tydligt fokus på hållbarhet. Vår ambition är att hela tiden systematiskt minska vår miljöpåverkan genom bland annat tydliga handlingsplaner i byggfasen och i fastighetsförvaltningen. Vi övervakar och optimerar också kontinuerligt miljöfaktorer såsom energi, vatten och avfall. Vi strävar efter att ge kunderna en robust och attraktiv portfölj genom både diversifiering och ett tydligt hållbarhetsfokus, säger Jan Erik Saugestad, vd för Storebrand Asset Management

Storebrand Asset Managements fastighetskompetens har byggts upp stegvis över flera årtionden. Teamet består av 43 experter med sammanlagt 617 år av fastighetserfarenhet.
– Vi har förmånen att ha bred kompetens inom vårt team. Tillsammans kommer vi att arbeta för att fortsatt leverera stark och konsekvent avkastning till våra kunder, säger Marita Loft.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Storebrand på Branschguiden

Storebrand Kapitalförvaltning - Storebrand Asset Management AS - är ett helägt dotterbolag till Storebrand ASA. Vårt mål är att våra produkter ska vara enkla, ge värde för pengarna och vara hållbara. Samtidigt ska de fungera som effektiva byggklossar i olika investeringsportföljer. Vi har över 730 miljarder kronor under förvaltning och hela kapitalet förvaltas med ambitiösa hållbarhetskriterier.

Läs mer om Storebrand på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Colliers-toppen: Då vänder fastighetsmarknaden

Bolag Transaktionsmarknaden i Norden är den svagaste på ett decennium och någon särskilt stor ljusning väntar sig inte Colliers under det avslutande kvartalet, även om de väntar sig att det blir det starkaste på året och att ungefär tio miljarder euro ska omsättas fram till årsskiftet. För Fastighetsmarknaden som helhet dröjer det innan återhämtningen är här, först ska börsen och sedan obligationsmarknaden rätta till sig, det berättade Colliers nordiska vd Bård Bjølgerud under bolagets senaste Nordic Outlook-presentation.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige