Image

NP3 värderas upp

Bolag Forum Fastighetsekonomi har värderat NP3:s bestånd och kommer fram till ett högre värde än i bolagets interna värdering.
Publicerad den 12 Februari 2018

Forum har bedömt de aktuella fastigheternas sammanlagda marknadsvärde vid värdetidpunkten den 31 december 2017 till 7 756 miljoner kronor, vilket kan jämföras med det redovisade marknadsvärdet per 30 september 2017 om cirka 7 261 miljoner kronor. Förändringen är en följd av genomförda förvärv, investeringar i befintliga fastigheter och orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet.

Forums värdering är 24 miljoner kronor högre än bolagets interna värdering vid samma tidpunkt, vilken tagits fram i samband med upprättandet av kvartalsrapporten för perioden januari-december 2017.

Anledningen till skillnaden mellan NP3:s och Forums värdering beror främst på skillnader i värdering av pågående projekt. De orealiserade värdeförändringarna för kvartal fyra uppgår till 70 miljoner kronor. Kvartalsrapporten för perioden januari-december 2017 avses att offentliggöras den 23 februari 2018.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Forum Fastighetsekonomi på Branschguiden

Forum Fastighetsekonomi AB är specialiserade på fastighetsekonomi, fastighetsvärderingar, marknadsanalyser, fastighetsutveckling och rättsekonomi samt bostadsrättsföreningar och bostadsrätter. Inom vår organisation finns specialister på bostadsrättsföreningar såsom ombildningar, friköp och kapitaltillskott mm. Forum Fastighetsekonomi är partnerägt och helt fristående från externa intressen.

Antal kontor uppgår till nio stycken belägna i Stockholm, Göteborg, Malmö, Falun, Norrköping, Nyköping, Umeå, Västerås och Östersund. Huvudkontoret finns i Stockholm.

Inom v...

Läs mer om Forum Fastighetsekonomi på Branschguiden

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Malmö vinner Årets Stadskärna

Öresund Igår prisades Malmö för arbetat man gjort med sin stadskärna med priset Årets Stadskärna. Fastighetssverige kollade närmare på vad som pågår i Malmö på fastighetssidan.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige