Image
Projektet omfattar en befintlig byggnad och en tillkommande byggrätt.
Projektet omfattar en befintlig byggnad och en tillkommande byggrätt. Bild: NCC

NCC köper in sig i Gårdaprojekt

Transaktioner NCC blir i och med köpet delaktiga i utvecklingen av fastigheten i Gårda, Göteborg, som bland annat består av den så kallade ”Canon-skrapan”.
Publicerad den 21 Juni 2017

Projektet omfattar en befintlig byggnad om cirka 16 000 kvadratmeter och en tillkommande byggrätt om cirka 30 000 kvadratmeter. Målsättningen är att projektet ska bli en tydlig entré till området med en 25 våningar hög kontorsbyggnad som kommer att byggas ihop med den befintliga byggnaden.

Affären i Gårda genomförs som en bolagsaffär där parterna har avtalat om att NCC förvärvar 50 procent av det fastighetsägande bolaget av Platzer i samband med att detaljplanen vinner laga kraft till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 300 miljoner kronor samt en tilläggsköpeskilling om cirka 45 miljoner kronor vid färdigställandet.

Parterna har vidare avtalat om att Platzer återköper NCC:s 50-procentiga andel när fastigheten är färdigutvecklad. Planerad byggstart är Q1 2018 med ett beräknat färdigställande under Q4 2020. Affären förutsätter att detaljplanen vinner laga kraft.

– Denna affär är ett bra exempel på hur vi vill öka takten i vår projektutveckling och tillsammans med Platzer kommer vi att driva och utveckla ett attraktivt projekt i Gårda, säger Carola Lavén, Affärsområdeschef NCC Property Development

Affären innebär dessutom att NCC kommer att sälja sitt kommande projekt i Mölndals innerstad till Platzer. NCC har sedan tidigare avtal med Mölndal kommun om att förvärva två centrala fastigheter med en bedömd tillkommande byggrätt om cirka 30 000 kvadratmeter i anslutning till den nya gallerian och SCA:s kontor. Detaljplanearbetet är påbörjat och beräknas vara klart under 2018. Platzer har enligt det avtal parterna tecknat en option att förvärva fastigheterna i samband med att de färdigställs.

NCC:s projekt i Mölndals innerstad beräknas byggstarta Q4 2018 och färdigställas i etapper under 2021-2023.

- Maria Olsson Äärlaht
maria@lokalnytt.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Så ändrar staden i Balders och Wallenstams markanvisningar

Bygg/Arkitektur Bolagens bostadsprojekt i Göteborg genomgår några förändringar sedan första markanvisningen beslutades i början av 2023. Förutsättningar har ändrats när det gäller volym och upplåtelseform samtidigt som en stor mängd studentbostäder bryts ut ur planen. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige