Image

Midroc och Wingårdhs vinner markanvisning i Malmö

Bygg/Arkitektur The Embassy of Sharing kommer att bestå av sju kvarter med olika identiteter och funktioner, med byggnaden Fyrtornet närmast Hyllie stationstorg.
Publicerad den 8 November 2017

I byggnaderna dedikeras olika delar och våningsplan för skilda typer av privata och offentliga verksamheter samt bostäder för olika ändåmål, i olika storlekar och upplåtelseformer.

– Tävlingsförslaget utgick från visionen att göra Hyllie till den pulserande och inkluderande miljö som stadsdelen har potential att bli. Vi vill skapa miljöer som utgör en plattform för samarbete, inkludering och utveckling, säger Magnus Skiöld, vd på Midroc Property Development.

– The Embassy of Sharing har en tydlig struktur men också en brokighet och lekfullhet som är lätt att förälska sig i. Förslaget innehåller alla de värden som vi efterfrågat, med varierade stadsrum och möjligheter till ett bra mikroklimat för både växtlighet och människor. Det här blir en riktigt snygg, sista pusselbit till Hyllie centrum, säger Håkan Thulin, tävlingsjuryns ordförande.

– Vi vill skapa en utpräglad grön miljö, som tillför det som Hyllie saknar idag; tydliga publika platser inbäddade i grönska, formgivna i en mänsklig skala. De ska fungera som komplement till Hyllie stationstorg, på samma sätt som Lilla Torg är ett komplement till Stortorget, säger Joakim Lyth, kontorschef på Wingårdhs i Malmö.

Fakta:
• Markanvisningstävlingen utlystes i januari, och syftet var att få fram ett förslag som genom sin utformning och funktion skulle bidra till visionen om Hyllie. Markområdet är cirka 12 000 kvadratmeter stort, vid Hyllie stationsväg och Hyllie Boulevard, granne med Emporia och Hyllie stationstorg. Av 15 inkomna intresseanmälningar valdes sju aktörer ut att gå vidare med tävlingsförslag som nu The embassy of Sharing med Midroc/Wingårdhs vunnit.
• Förslaget omfattar totalt cirka 55 000 kvadratmeter byggnader, varav: hyres- och bostadsrätter, inklusive studentbostäder och bostäder för äldre, totalt cirka 27 000 kvadratmeter, kontor och kontorshotell, totalt cirka 21 000 kvadratmeter, sharing spaces/sociala ytor, totalt cirka 2 300 kvadratmeter, verksamhetslokaler i bottenplan, totalt cirka 5 000 kvadratmeter.
• Området kommer att utvecklas under en period på cirka fem-sju år, och projektvolymen omfattar totalt cirka 2,5 miljarder kronor.

Juryns motivering:
”Den enorma mångfalden i uttryck, skala, funktioner, karaktärer samt förslagets ambitiösa och högt uppsatta mål för långsiktig hållbarhet för människa och miljö fångade juryns uppmärksamhet. Diversiteten med Fyrtornet i spetsen markerar tydligt Hyllie som plats, och med stor experimentlusta och stark karaktär ger förslaget uttryck för det Öresundskt kosmopolitiska. På ett vågat och självsäkert sätt och med en inbyggd tro på människans inre kraft skapar förslaget förutsättningar för oväntade möten. Förslaget synliggör varumärket det rekordgröna Hyllie genom grönska men tillför även nya dimensioner så som cirkulär ekonomi, närproducerade tjänster och varor samt vegetation på flera nivåer för människan att uppehålla sig och vila ögonen på. Juryn bedömer att förslaget har väldigt goda förutsättningar att tillföra nya värden till Hyllies stadsliv genom att översätta omgivningens storskalighet och kombinera det med inbjudande småskaliga funktioner och platser. Förslagets variationsrikedom sticker ut i sammanhanget där förslagsställarna har drivit konceptet, funktionerna, strukturen och de sociala åtagandena en bit utöver det vanliga. Förslaget är utmanande men på ett trovärdigt och nyskapande sätt. Detta tror juryn kan ge stark utväxling i ett genomförandeskede. The Embassy of Sharing innehåller flertalet av de starka komponenter juryn letade efter.”

- Maria Olsson Äärlaht
maria@lokalnytt.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Obos Nya Hem-vd:n vill se sänkta trösklar till ägt boende

Bostäder Det är ingen nyhet att exempelvis lärare, poliser och brandmän har svårt att efterfråga nybyggda bostadsrätter på många håll i landet. Sofia Ljungdahl, vd för Obos Nya Hem, menar att de som får samhället att fungera också borde har råd med en egen bostad. – Det här är en jätteviktig fråga, speciellt nu när det är tuffa tider. Något måste göras så att fler kan ta sig in på den ägda bostadsmarknaden.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige