Image
Ilija Batljan.
Ilija Batljan. Bild: SBB

Ilija Batljan Invest ökar förlusten

Bolag Ilija Batljan Invest ökade förlusten i det fjärde kvartalet. Värdeförändringarna i fastighetsbeståndet minskade samtidigt rejält, liksom räntekostnaderna som var lägre mot samma period året innan.
Publicerad den 1 Mars 2024

Hyresintäkterna uppgick till 3,5 miljoner kronor (5,0), en minskning med 30,0 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 2,1 miljoner kronor (3,3), en minskning med 36,4 procent mot föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -14,0 miljoner kronor (-42,1).

Resultat från andelar i intresseföretag var -310,0 miljoner kronor (-237,3).

Räntekostnader och liknande resultatposter var -29,4 miljoner kronor (-38,6).

Resultatet före skatt var -406,9 miljoner kronor (-388,9).

Resultatet efter skatt blev -382,0 miljoner kronor (-361,2).

Soliditeten var 38 procent (63). Den justerade soliditeten var 43 procent (66).

Ilija Batljan Invest har starkt fokus på att minska skuldsättningen och efter periodens utgång fortsatte man med återköp av sin gröna obligation.

I december avtalade IBIAB med Logistea AB (publ) om försäljning av tomträtten Rustebud 1:161 i Karlstad samt fastigheten Skiffern 2 i Nybro med ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om 188,8 mkr. Logistea betalar för fastigheterna kontant och med en tvåårig säljarrevers om 20 mkr.

Bolagets resultat fortsätter att påverkas starkt av SBB:s negativa värdeförändringar. Resultat för helåret blev – 2 083 Mkr (- 1 261). Av resultat från övriga tillgångar -298 Mkr (-536) avser den största delen omvärderingar, inte kassaflödespåverkande.

Bolagets justerade soliditet var 43 procent i slutet av kvartalet.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

SEB:s makroekonom: Riksbanken sänker räntan i maj

Ekonomi/Finansiering Riksbanken genomförde flera räntehöjningar på rad och nu talar en del bedömare om att inflationen kommer ner runt två procent vid halvårsskiftet. Går det att redan nu skymta det ekonomiska ljuset – eller lurar det nya utmaningar runt hörnet? Vad behöver vi tänka på framöver när den ekonomiska verkligheten ser ut som den gör? Marcus Widén, makroekonom på SEB, satte ljuset på detta under Stora proptechdagen i Stockholm.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige