Image

Fabege och Peab byter fastigheter

Transaktioner Fabege köper en fastighet i Arenastaden, Solna av Peab, som samtidigt köper två fastigheter, i Stadshagen och Haninge, av Fabege.
Publicerad den 29 Juli 2013

Fabege förvärvar Nationalarenan 5, Arenastaden. Fastigheten inrymmer cirka 850 garageplatser. Köpeskillingen uppgår till 217 miljoner kronor.

Fabege säljer del av fastigheten Söderbymalm 3:405, Haninge, till Peab, som avser att konvertera fastigheten till bostäder. Köpeskillingen uppgår till 30 miljoner kronor och. Fastigheten har idag ingen avkastning.

Samtidigt säljer Fabege tomträtten Glädjen 13, Stadshagen, till Peab för en köpeskilling om 105 miljoner kronor. Tomträtten är upplåten för bostadsändamål och är idag obebyggd. Resultat efter skatt uppgår till 20 miljoner kronor, vilket kommer att redovisas i tredje kvartalet. Tomträtten har idag ingen avkastning.
Den totala affären ger en nettoinvestering för Fabeges del om 82 miljoner kronor.

- Affärerna är ett led i vår fortsatta strategiska renodling, säger Klaus Hansen Vikström, affärsutvecklingschef på Fabege. Fastigheterna som säljs ligger utanför våra prioriterade områden och ger idag inget kassaflöde. Samtidigt har vi behov av mer parkeringsyta i Arenastaden och förvärvet av garaget ger oss en god löpande avkastning på investeringen.

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Colliers-toppen: Då vänder fastighetsmarknaden

Bolag Transaktionsmarknaden i Norden är den svagaste på ett decennium och någon särskilt stor ljusning väntar sig inte Colliers under det avslutande kvartalet, även om de väntar sig att det blir det starkaste på året och att ungefär tio miljarder euro ska omsättas fram till årsskiftet. För Fastighetsmarknaden som helhet dröjer det innan återhämtningen är här, först ska börsen och sedan obligationsmarknaden rätta till sig, det berättade Colliers nordiska vd Bård Bjølgerud under bolagets senaste Nordic Outlook-presentation.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige